Mustvee linnavolikogu kiitis laenuvõtmise heaks

Neljapäevasel istungil kiitis Mustvee linnavolikogu heaks plaani võtta investeerimiseks 158 528 eurot täiendavat laenu. Vastava ettepaneku tegi Mustvee linnavalitsus. Eelnevalt kiitis laenuvõtmise heaks Mustvee linnavolikogu eelarvekomisjon. “Linna laenukoormus on sellega 58,9 protsenti,” ütles linnapea Max Kaur.

Linn planeerib investeeringuid näiteks spordihoone renoveerimiseks, kultuurikeskuse korrastamiseks, linna kõnniteede edasiseks väljaehitamiseks, kodanike turvalisuse tagamiseks ja katlamaja remondiks.

Mustvee linnavalitsuse liige Pavel Kostromin ütles, et laenurahaga saab korda teha Mustvee spordihoone põranda. Spordihoone korrastamist on küll toetatud, kuid linnal tuleb omaosalus ikkagi tasuda. Spordihoones tuleb vahetada radiaatorid ning värvida seinad. Nendeks töödeks linnale raha ei antud.

Kultuurikeskus on renoveeritud, kuid vajab kõpitsemist. “Igas kodus teeb peremees kolme-nelja aasta tagant sanitaarremondi. Meil tuleb samamoodi käituda. Kõik hooned, mis on iga päev kasutuses, vajavad aeg-ajalt remonti. Laululava sai välja ehitatud aastal 2000, 15 aastat seisab see remontimata. Vandalismi ja huligaanitsemise vastu ei saa iga nurga peale politseinikku seisma panna. On lõhutud vundamendipaneele, rebitud piksekaitset, vee äravoolusüsteem pannakse nüüd vandaalikindel. Tol ajal tegi ehitaja kergemini, ei mõelnud, et hakatakse lõhkuma. Kui juba ühest otsast on lõhutud, siis purustatakse järjest rohkem. Kui ära parandad, siis ühel hetkel unustatakse ära ja rohkem ei lõhuta.

Linnavalitsuse majas oleme samuti olnud 14 aastat, katel hakkas tilkuma, aga õnneks alles kütteperioodi lõpus. Kui me suvel midagi ei tee, hakkame sügisel kütma ja vesi jookseb. Kõik need asjad on vaja praegu korda teha,” rääkis Kostromin.

“Kui juunis midagi ei otsustata, siis juulis volikogu puhkab, augustis tullakse ehk kokku ja nii ongi sügis käes, kui tuleb kütma hakata. Kes siis enam remonti teeb. Kõik hinnapakkumised, lepingute sõlmimised aga võtavad aega.”

Mustvee linnavolikogu opositsioon seisis jõuliselt laenu võtmise vastu, süüdistas linnavalitsust vastutundetus eelarvepoliitikas, üle võimete laenamises ja väärpõhimõtete alusel linnaeelarve koostamises.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus