Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueeritud

 

Reedel avati pidulikult renoveeritud Mustvee linna reoveepuhasti. Lindi lõikasid läbi Mustvee linnavalitsuse liige Pavel Kostromin ning piiriülese programmi koordinaator Riina Vaap. Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja kogu seadmestik, elektrijuhtmed ja automaatika. Lisaks korrastati hoone valvesüsteem ning puhastiesine plats. Puhasti koondab kogu Mustvee linna piirkonna reovee ning tagab väljundvee vastavuse nõuetele. Tööde lõplik maksumus koos käibemaksuga oli 365 756,40 eurot ja teostajaks Viimsi Keevitus. Töid rahastati Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 20017-2013 toetuslepingu raames projekti “Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekt” kaudu. Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekti üldine eesmärk on vähendada reostust. Kõik projektis hõlmatud asulad paiknevad erinevate järvede ääres, kõik järved kuuluvad omakorda Peipsi vesikonda.

Projekti kogueelarve on 1 869 912,45 eurot, millest programmi kaasrahastus  oli 1 682 921, 21 eurot ja projekti partnerite kaasrahastus 186 991,25 eurot.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus