Mustvee hakkab uuesti arenema

Võtsime ette väga tõsiseid samme ja tänaseks võime rahuloluga tõdeda, et kahe aasta jooksul on linna võlg tunduvalt vähenenud, olles nüüd 7278076 krooni. Seejuures suutsime ära remontida Vene Gümnaasiumi punase hoone, söökla, kultuurikeskuse fuajee, tegime korda ja konserveerisime sadama ning leidsime raha lasteaed-algkooli osaliseks remondiks.

Samal ajal linn funktsioneeris, kõik allüksused töötasid. Leian, et tegime õigesti, alustades projektide ettevalmistamise ja vormistamisega, mis täna on peanõudeks raha taotlemisel ükskõik millisest fondist. Nüüd on raha saabumine alanud. Muuhulgas on lahendatud raha eraldamise küsimus ka eesti gümnaasiumi remondiks. Kuulutatakse välja konkurss ehitustööde tegija leidmiseks. Loodame septembri lõpuks projekti realiseerida. Sellesse projekti kuulub söökla ja köögi remont, terve kooli küttesüsteemi ning akende-uste väljavahetamine, saali ja kooli valgustuse osaline remont. See on küllaltki mahukas projekt, mille maksumus koos omafinantseeringuga moodustab 4 miljonit 915 000 krooni.

Lasteaia projektile taotleme remonditööde raha. Projekti maksumuseks kujuneb 3 miljonit 587 634 krooni, omafinantseering moodustab 717 527 krooni. Seisab ees katuse, aknad ja uksed vahetatakse välja, fassaadide ja vundament soojustatakse, köögisisustuse vahetatakse välja ja muudki.

Neil päevil jõudis meieni väga hea uudis: pärast mitmekordset taotlemist eraldas KIK meile vee- ja kanalisatsioonitrassi ehituseks 4 miljonit 601 055 krooni. Selle projekti kohaselt saab vee- ja kanalisatsioonitrass veetud kuni Kasepää valla piirini. Plaanitakse teetöid Pihkva (osaliselt), Benito Agirre, Jõe, Toominga, Kaluri ja Tähe tänavatel (kaasates lasteaia). Raha trassi jaoks on juba eraldatud, peagi kuulutame välja ka konkursi. Töid plaanime teha sügiseni. Järgmisel aastal loodame saada samasuguse summa trassi vedamiseks linna teise ossa.

Mis puudutab sadamat, siis valmistame ette raha taotlust uuringute tegemiseks ja tööprojekti ettevalmistamiseks, mille alusel hakatakse sadamat ehitama ja arendama.

Linn hakkab arenema. Kõige selle taga on suur kollektiivne töö. Ka ministeeriumide ja ametkondade suhtumine linna on muutunud. Sealhulgas ka uue maavanema Aivar Kokka tulekuga. Jõgeva maakonna juhtkond osutab linnale suurt tähelepanu, toetust ja abi.

Meeldiv on teatada, et ka linnarahva teavitamises on tehtud rida olulisi samme. Viisime sisse uuenduse: eraldatud on spetsiaalne telefoniliin, mille kaudu võib iga inimene pöörduda linnavalitsusse. Meie reageerime kindlasti tulnud kõnedele.

Gennadi Kulkov,
Mustvee linnapea

blog comments powered by Disqus