Mure lasteaia pärast tõi kokku rahvakoosoleku

Põltsamaal jätkub debatt, kas ehitada linna uus lasteaed või renoveerida vana. Just seepärast korraldati Põltsamaa kultuurikeskuses teisipäeva õhtul rahvakoosolek, kus teema üle põhjalikult arutleti.


Rahvakoosoleku avasõnad lausunud Põltsamaa vallavanem Margus Möldri toonitas, et mõlema Põltsamaa lasteaia, nii Mari kui ka Tõrukese hooned on amortiseerunud. Ülemöödunud nädalal selgus, kui suur on Tõrukese lasteaia renoveerimise maksumus, mida esialgse kava järgi teha kavatseti. Summa on välja pakutud vahemikus 3,1-3,8 miljonit eurot. Möldri tõdes, et 3,1 miljoniga siiski arvestada ei saa, sest selle summa sisse ei ole arvestatud päikesepaneele, ilma milleta Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusraha ei eralda.

2,1 miljoni euroga, mis Tõrukese lasteaia renoveerimiseks selle aasta Põltsamaa valla eelarvest on eraldatud, vallavanema kinnitusel seda tööd ära ei tee. Välja on pakutud ühe 300kohalise lasteaia rajamise idee. „Mina toetan uue lasteaia ehitamist,“ ütles Möldri.

„Kuid hoone on võimalik projekteerida sellisena, kus kohtade suur arv esile ei tule. Esmalt tuleb mõlemas lasteaias ära teha remont, et hooned poleks laste ega töötajate jaoks ohtlikud ning energiaklass jääks samaks.”

Möldri arvates võiks kaaluda ka kahe ühise köögiplokiga lasteaia ehitamist. Juba 12. novembril saadetakse esimesed pakkumised, milliseks võiks kujuneda uue lasteaia maksumus. Uue lasteaia võiks rajada ka etapiviisiliselt, alustades näiteks 150kohalise osa ehitamisest. Hoonetekompleksi laiendades saaks erinevad osad galeriiga ühendada.

Mõlemal lasteaial sarnased probleemid

Lasteaia Tõruke juhataja Helje Tamme lausus, et selle hoone ehitamist alustati 1976. aastal,  see valmis 1983 ning see ehitati üheksa osaniku vahenditega. „Seintes on kasutatud nii plokke, paneele kui ka silikaati. Kütte- ja veetrassid asuvad maja all. Pinnavee tase on väga kõrge. Renoveerimistöid on teostatud lasteaiahoone köögiruumis, vahetatud on hoone aknad ja valgustus, tehtud korda laste tualettruumid, hoonel on uus katus. Vahetatud on aiapiire, renoveeritud elektrisüsteeme ning teostatud energiaaudit. Ka oma tööjõuga on mitmeid töid ära tehtud. Rühmaruumides ja koridorides on välja vahetatud põrandakatted, rühmaruumides on tehtud sanitaarremonti jne. Täielikult on amortiseerunud ka liivakastid,” rääkis Tamme.

Juhataja sõnul on Tõrukese lasteaia põhiprobleemid peidetud põranda alla ja fassaadile.

Mari lasteaia juhataja Tiia Kaeramaa sõnul on Mari lasteaed kümme aastat vanem kui Tõruke, see valmis aastal 1973.

„Mari lasteaias ei ole olnud suurt renoveerimist. Mitmekümne aasta eest oli hoones suur veeavarii, mistõttu tuli saal renoveerida. Vahetatud on ka hoone aknad, remonditud trepikojad ja laste tualettruumid. Hoonele on kavandatud viilkatuse ehitamist, aga see ei ole nii läinud,” nentis Kaeramaa.

Nagu Tõrukeses, on Mari lasteaiaski palju tööd oma jõududega ära tehtud. Ka Põltsamaa linnavalitsus on Mari tegemisi toetanud, näiteks piirdeaia ehitamist.

Uus lasteaed oleks kompromisslahendus

Kamari elanik, lapsevanem Rain Randmaa arvas, et uue lasteaia ehitamine on mõistlik kompromiss. Ta usub et praegu välja arvutatud Tõrukese renoveerimissummale lisandub veelgi ettenägematuid kulutusi. Energiamärgist silmas pidades ei saavuta sellega paremat tulemust kui C-klassi, aga kaasaegsed hooned vastavad energiamärgisele 0, A või B. Kui renoveerida Tõrukese lasteaed, tekib küsimus, mis saab Mari lasteaiahoonest.

Randmaa usub, et kui ehitada Põltsamaale uus lasteaed, ei peaks sellesse lähema 20 aasta jooksul investeerima. Tõsiselt tuleks mõelda, kas rajada Põltsamaale üks või kaks uut lasteaeda, et viie aasta pärast saaks kulutada raha teistele objektidele või teha ära midagi kallist ja siis tegeleda järgmised viisteist aastat edasi sama probleemiga. Olemasolevate lasteaedade krundid saaks jagada noortele peredele elamute ehitamiseks.

Üks Tõrukese lapsevanem tundis huvi, mis saab siis, kui lapsed tuleb ära kolida küttesüsteemi rikke tõttu. Margus Möldri sõnul on sellele mõeldud. „Lille tänava koolihoone remont peaks valmima järgmisel nädalal. Võimekus renoveerida vana või ehitada uus lasteaed tekib vallal alles mõne aasta pärast. Lasteaiad tehakse korda nii, et seal saaks tegevust jätkata. Tõrukese küttesüsteem ja fassaad tuleb juba selle kuu jooksul korda teha,” rääkis vallavanem. Tunti huvi ka selle vastu, miks on kümme aastat uuem lasteaiahoone oluliselt kehvemas olukorras kui vanem maja. Möldri nentis, et nõukogude perioodil olenes ehituse kvaliteet töödejuhatajast ja ehitajatest ning oli objektiti väga erinev.

Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään lisas, et Tõrukese hoone ehitati kunagi madalale maale. Temalt taheti teada, kas vale koha peale ehitatud hoone renoveerimine on mõistlik. Vään lausus vastuseks, et terve Sankt-Peterburi linn on ehitatud vale koha peale ja keegi ei plaani selle likvideerimist. Ehitusinsener Peeter Voovere soovitas uue lasteaia rajamist tõsiselt kaaluda. Uue hoone ehitamisel tasub mõelda sellele, et selle saab rajada A energiaklassiga, mis annab edaspidi märgatava kokkuhoiu.

Andres Vään lubas, et Põltsamaa vallavolikogu otsustab parima lahenduse kasuks. Seda otsust ei tehta kiirustades ja eelnevalt tutvutakse teiste Eesti lasteaedadega. „Me võtame arvesse kõik argumenteeritud märkused ja langetame Põltsamaa rahva jaoks parima otsuse,“ kinnitas vallavolikogu esimees.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus