Mõttetalgud on saamas uut hoogu hariduse vallas

Laupäeval, 25. jaanuaril peeti Minu Eesti hariduse teemaline töötuba Tartus, kus osalesid Minu Eesti 1. mai mõttetalgutel hariduse valdkonnas ideid välja pakkunud inimesed. Haridus oli mõttetalgutel üks enimarutatud teemasid, mis andis tunnistust suurest huvist uuenduste vastu selles valdkonnas.

iii
Aeg on mõttetalgute jaoks küps. Üheltpoolt on purunenud illusioon valmislahenduste olemasolust välismaal, mida on võimalik lihtsalt üle tuua Eesti haridusse. Teisalt on 1. mai mõttetalgute tulemusena tekkinud rühm eestvedajaid, kel on ideid ja tahtmist leida uusi viise hariduselu parendamiseks ning vastavate ettepanekute väljatöötamiseks. Meie koolides
on palju uudseid lahendusi, mis vajaksid analüüsimist, tutvustamist ning toetamist. Sellele viitasid ka arvukad asjalikud ettepanekud 1. mai mõttetalgutel.

iii

Viie tunni jooksul arendati edasi juba varem esitatud ettepanekuid, näiteks kuidas eraldada riiklikust õppekavast üldisem osa ja võimaldada riigis õpetada mitme erineva õppesüsteemi alusel, sealhulgas Waldorf-koolid, Hea algus, valdkondade kaupa õpetamine. Samuti esitati laiemale üldsusele uudsemaid ideid, näiteks eriprogramm elukogenud inimestele õpetajakoolituse korraldamiseks ja õpetajatele võimaluse andmine mõjutada õppevahendite sisu.

iii

Osa rühmi arutles ka selle üle, kuidas arendada loovust ja vähendada õpilaste väljalangevust. Samuti oli kõne all mõttetalgute metodoloogia tähendus ja mõttetalgute tulevik.

iii

Mõttetalgutest pole paremat vahendit rahva hulgas tärganud suurepäraste ideede elluviimiseks.

iii

Täpsem ülevaade arutelust ning edasistest sammudest leiab peatselt foorumist aadressil http://talgujad.forum.co.ee/talgujate-foorumid-c1/.

iii

Järgmine Minu Eesti töötuba hariduse teemal on planeeritud 22. augustiks Tallinnasse. Veel on Minu Eesti töötoad ettevalmistamisel töötuse vähendamise, demokraatia, ettevõtlikkuse arendamise ja prügistamise teemadel.

iii

Minu Eesti mõttetalgud toimusid 1.mail, kust võttis osa üle 11 000 inimese. Paljud mõttetalgute väljakäidud ideed on juba teostunud või ettevalmistamisel. Minu Eesti mõttetalgutel teostunud ideedest on valmimisel saatesari.

iii

ANNELI OHVRIL, kommunikatsioonijuht 

blog comments powered by Disqus