Moodustati Res Publica Jõgevamaa Naisklubi

Vastvalitud Naisklubi esinaise Terje Heina sõnul näitab kohaliku Res
Publica Naisklubi asutamine tahet panna naisi rohkem ühiskondlikult
mõtlema. Klubi üheks eesmärgiks on leida üheskoos vastuseid nii kohalikele
kui ka riiklikele probleemidele.

Naisklubi asutamisel viibinud Riigikogu liige Reet Roos rääkis oma
sõnavõtus naiste rollist poliitikas.

“Meie eesmärgiks on, et 2005. aasta kohalike volikogude valimistel saaks esindatud võimalikult palju meie erakonna naisliikmeid, naisklubi asutamine aitab nende tegevusele Jõgevamaal kindlasti kaasa,” ütles Roos.

Lisaks klubi esinaiseks valitud Terje Heinale kuuluvad juhatusse veel abiesinaised Eva Vaksaar ja Alikee Kubi.

Res Publical on tänaseks Jõgevamaal 127 liiget ja 22 toetajaliiget. Res
Publica Jõgevamaa Naisklubisse kuulub 13 Jõgevamaal elavat inimest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus