Moodustati maakonna naisühenduste ümarlaud

Kui seni olid Jõgevamaa naisühendused arvatud Tartu- ja Jõgevamaa naisühenduste ühisesse ümarlauda, siis alates laupäevast on Jõgevamaa naised esindatud iseseisva ümarlauana. Sisuliselt tähendab see suuremat võimalust osaleda üleriigiliste ja kohalike otsuste tegemisel.

Ümarlaua olulisim eesmärk ongi olla vahendajaks ministeeriumide ja Riigikogu vahel, vormimaks naiste hoiakud ja mõtted ettepanekuteks, et siis need poliitika kujundajatele kohalikes omavalitsustes, valitsuses, Riigikogus ja erakondades edasi anda.

Põltsamaale kogunenud Jõgevamaa naisteorganisatsioonide esindajatele olid tulnud kõnelema ümarlaua põhimõtetest ja vajalikkusest Eesti Naisühenduste Ümarlaua esinaine Eha Reitelmann ja Eesti Maanaiste Ühenduse esinaine Tiiu Soans. Nemad olid ka Eestimaal esimese ümarlaua kokkukutsujad, millest nüüd on välja kujunenud juba üle-eestiline naisühenduste ümarlaudade võrgustik.

Ümarlaud ei ole poliitiline nähtus. Koosolekuid ja muid ettevõtmisi korraldavad osapooled järgemööda. Kokku tullakse kord kvartalis ning kõik ümarlaua osapooled on võrdväärsed partnerid.

Laupäeval loodud Jõgevamaa naisühenduste ümarlaud teeb edaspidi koostööd kõigi naisühenduste ja teiste organisatsioonidega, kellel on ümarlauaga ühised eesmärgid. Esindajaks üle-eestilise ümarlaua juurde valiti Tiiu Sarv ning asendusliikmeks Tiina Libe. Järgmise ümarlaua korraldajaks otsustati määrata Jõgeva Maanaiste Ühendus.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus