Möödunud aastal kahanes varguste, kasvas aga isikuvastaste kuritegude arv

 

Statistikaarvudest võib välja lugeda, et kuritegude arv kasvas  riigis eelmisel aastal Jõgeva ja Saare maakonnas ning enim on kasvanud isikuvastaste kuritegude arv, mille ajendiks on suures osas alkoholi tarbimine.

 

Eelmise aasta algul prognoosisid Jõgeva politseijaoskonna juht Ivar Dubolazov, lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Vallo Koppel ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Gross, et võrreldes 2010. aastaga kuritegevus pigem kasvab. Siiski kasvas kuritegevus vaid kahes maakonnas ning seda õnneks üsna vähesel määral.

Üsna “trendikad” olid möödunud aastal isikuvastased kuriteod — kehalised väärkohtlemised, vägivallatsemised, tapmised ja vägistamised. Möödunud aastal pandi Jõgevamaal toime üks tapmiskatse, mida käsitletakse uurimises küll tapmisena, kuid õnneks jäi ohver elama. Esitatud on ka kaks vägistamisesüüdistust. 

Joomaseltskond pöörab tülli

Kokku kasvas möödunud aastal Jõgevamaal isikuvastaste kuritegude arv pea kahekümne võrra. Ivar Dubolazov ja Vallo Koppel nentisid, et isikuvastaste kuritegude arv on tõusnud peaaegu terves vabariigis.

Kehaliste väärkohtlemiste puhul on eristatavad kaks liiki: perevägivald ning kakluse või peksmisega lõppev alkoholipruukimine. “Elu on läinud Eestis veidi paremaks ning inimestel on veidi rohkem raha, et alkoholi osta,” möönis Jõgeva jaoskonna juht, lisades, et alkoholi tarbimise käigus tekivad pahatihti tülid ja minnakse kaklema.

Ringkonnaprokurör Margus Gross lisas, et enim kehalise väärkohtlemise juhtumeid registreeriti Jõgeva ja Põltsamaa linnas.

Politseikapten Ivar Dubolazov ütles, et mõlemad möödunud aastal Jõgeval rongiõnnetuses hukkunud inimesed olid samuti alkoholijoobes. 

Kahetsusväärselt palju joobes juhte

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht  Vallo Koppel ja Ivar Dubolazov panevad inimestele südamele, et pidudel, kus ühiselt alkoholi tarbitakse, peaks olema keegi, kes on kaine ja hoiab sõpradel silma peal. “Inimesed ei saa eeldada, et politsei saab isikuvastaseid kuritegusid oluliselt takistada, sest pidusid peetakse enamasti isiklikes korterites ning politseinike patrullimisest linnas sel puhul väga suurt abi ei ole,” selgitas Vallo Koppel

Lisaks on politsei ressursid üsna piiratud, politseinikke ei saa olla asulates kuigi palju.  Kuritegude toimepanemine või ärahoidmine algab ikka inimesest endast.

Kokkuvõttes oli möödunud aastal maakonnas hukkunuid vähem kui ülemöödunud aastal: 2011. aastal hukkus Jõgevamaal kaheksa inimest, 2010. aastal kaksteist. Hukkunute arvu vähenemisest hoolimata on iga inimohver kahetsusväärne ning see statistika ei anna põhjust rõõmustamiseks. Liikluses kohtab politseijuhtide sõnul endiselt kahetsusväärselt palju alkoholijoobes sõidukijuhte. Autojuhtidel avastati meie maakonnas kriminaalne ehk 1,5- promilline või raskem joove möödunud aastal võrreldes 2010. aastaga kümnel korral sagedamini. Joobes juhtimisega oli möödunud aastal Jõgeva maakonnas seotud lausa  neliteist liiklusõnnetust, mis on viimase kolme aasta kõrgeim näitaja. Joobes roolikeeraja süül hukkus Jõgevamaal üks ning sai vigastada üheksateist inimest. 

Sõltub majandusest ja ka ilmast

Vallo Koppel selgitas, et kuritegevus on suures osas seotud majanduse olukorraga. Kui 2009. aastal oli Eestis majanduslik olukord raske, siis kasvasid ka varavastased kuriteod. Praegu on inimeste majanduslik seis paranenud ning ka varavastaste kuritegude arv vähenenud, kuid suurenenud on isikuvastaste kuritegude arv, mis on otseselt seotud alkoholi tarbimisega.

Veel sõnas Vallo Koppel, et kuritegude toimepanemist mõjutab ka näiteks ilm. “Möödunud aasta algul, mil väljas võimutses krõbe pakane, oli registreeritud kuritegude arv võrreldes ülejäänud aastaga oluliselt väiksem,” tõdes ta.

Sellest võib järeldada, et ka praegusel külmal ajal jääb  kuritegude arv loodetavasti tagasihoidlikuks.

Mis puutub varavastastesse kuritegudesse, siis hoolimata nende arvu vähenemisest, pannakse neid toime üsna suurel hulgal. Politseiüksuste juhid panevad inimestele südamele, et oma vara kaitsmiseks peaks igaüks rohkem vaeva nägema.

“Vara aitab hästi kaitsta ka liikumisanduriga õuevalgusti, mis pole eriti kallis, kuid peletab kindlasti vargaid eemale,” tõi Vallo Koppel lihtsa näite.

Veel lisas kriminaalbüroo juht, et siiski tasuks maja- või korteriomanikel endale võimalusel muretseda valvesüsteem, mis annab võimalikust sissetungijast  omaniku mobiiltelefonile märku. Praegu ei maksa selline süsteem enam ulmesummasid, valvesüsteemi on võimalik soetada ka paarisaja euro eest. 

Jõgevamaal toime pandud   2011 2010

i

Tapmine                                                                     1                      1

Mõrv                                                                           0                      1

Surma põhjustamine ettevaatamatusest                         1                      2

Raskete tervisekahjude tekitamine                                 0                      1

Kehaline väärkohtlemine                                               106                   89

Ähvardamine                                                                11                     10

Ohtu asetamine                                                            1                      1

Vägistamine                                                                 2                      0

Sugulise kire vägivaldne rahuldamine                              1                      1

Suguühendus lapseealisega                                          1                      0

Sugulise kire rahuldamine lapseealisega                        1                      1

Surnu mälestuse teotamine                                           1                      0

KOKKU                                                                      126                   108                                                      

Süüteod perekonna ja alaealiste vastu

Lapse ülalpidamise kohustuse rikkumine                         9                      6

Alaealise kasutamine pornograafilise teose valmistamisel  1                      0

Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele                       1                      1

KOKKU                                                                         11                     7

Varavastased kuriteod

Vargus                                                                         364                   375

Röövimine                                                                      4                      5

Omastamine                                                                 14                     11

Varastatud vara hoidmine ja turustamine                          1                      0

Asja rikkumine ja hävitamine                                           4                      5

Kultuurimälestise rikkumine                                             1                      0

Kelmus                                                                         11                     7

Kindlustuskelmus                                                           1                      3

Arvutikelmus                                                                   3                      2

Väljapressimine                                                              1                      1

Asja omavoliline kasutamine                                            20                     15

Elektri, maagaasi ja soojusenergia ebaseaduslik kasut.      2                      3

KOKKU                                                                         426                   429

Riigivastased kuriteod

Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamine                     1                      0

Avaliku rahu vastased kuriteod                                              

Eesti riigipiiri ebaseaduslik ületamine                               1                      0

Avaliku korra raske rikkumine                                          7                      18

Looma julm kohtlemine                                                   1                      3

Omavoliline sissetung                                                     115                   97

Vägivald võimuesindaja ja avaliku korra tagaja suhtes        7                      4

Võimuesindaja ja avaliku korra tagaja solvamine               1                      1

Valeandmete esitamine                                                  1                      0

KOKKU                                                                         133                   123 

Liikluskuriteod

Sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumine                          1                      0

Sõidukijuhi liiklusnõuete rikkumine ettevaatamatusest       5                      8

Mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis                           110                   97

KOKKU                                                                        116                   105

Kuritegevus Eestis möödunud aastal

                        Kuritegude arv muutus 2010. aastaga

Harjumaa                      20 526                          -15 %

Ida-Virumaa                   6346                             -10%

Tartumaa                       4262                             -14%

Pärnumaa                     2462                             -1%

Lääne-Virumaa               1937                             -5%

Viljandimaa                   954                               -7%

Võrumaa                       911                               -12%

Valgamaa                      893                               -17%

Põlvamaa                      818                               -11%

Raplamaa                      772                               -8%

Järvamaa                       631                               -4%

Läänemaa                     523                               -26%

Hiiumaa                        91                                 -11%

Saaremaa                     868                               +5%

Jõgevamaa                    522                               +4%

Kogu Eesti                    42 567                          -12%

Allikas: Justiitsministeerium

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus