Mobiilne seiklusring ootab noori loodusesse seiklema

Kool on selleks korraks jälle läbi ja noori ootab ees mõnus suvepuhkus. Üle Eesti korraldatakse erinevaid laagreid ja koos peredega võetakse ette vahvaid tegemisi. Ka Põltsamaa piirkonnas leiab põnevat vaatamist ja atraktiivseid tegevusi. Kindlasti leiab igaüks midagi, mida hiljem meenutada ja sügisel klassikaaslastele koolis rääkida.

Põltsamaa linn ja naabervallad (Põltsamaa, Pajusi, Puurmani ja Kolga-Jaani) on koostöös käivitanud projekti, mille tulemusel jõuab noorsootöö uute noorteni ning laienevad nende võimalused noorsootöös osaleda. Projekt sai alguse tänavu aprillis ja kestab tuleva aasta lõpuni. Tegevuskavas on näiteks seiklusringi, noorte liidrite koolituste, tantsufestivali, taliolümpia, e-spordimängude ja huvitegevuse laada korraldamine, ekstreemspordi arendamine ning tegevusteks vahendite soetamine.

Projekti raames toimub kokku kümme seiklusringi, mis on oma olemuselt laagrid. Esimene mobiilne seiklusring toimub 25.-27. juunini vabas looduses Kirna õppekeskuses. Mobiilne aga sellepärast, et seiklusringid toimuvad iga kord erinevas kohas. Seiklusringis osalemine on noortele tasuta ja osalema oodatakse 11-18aastasi noori igast piirkonna omavalitsusest, kokku ligi 100 noort. Kogunemine toimub esimese päeva õhtul, transport sihtkohta ja kolmandal päeval tagasi on organiseeritud. Koostööpartneriks on sel korral Kaitseliidu Jõgeva malev. Noori ootavad ees sõjalis-sportlikud tegevused, ööbimine telgis, meeskonnatöö, looduses ja metsas toimetulek.

Et kohtade arv on piiratud, siis palume soovijatel kindlasti registreerida hiljemalt 17. juuniks. annika.kallasmaa@poltsamaa.ee, info Annika tel 5394 3940. Märksõnaks seiklusring, lisada osaleja nimi, vanus, kontakttelefon; elukoha omavalitsus; vanema/vastutaja nimi ja kontaktid (telefon, e-mail). Täiendav info seiklusringi kohta: Ako tel 5622 5803; ako.saalik@gmail.com.

Üleskutse ka 20-26aastastele noortele. Seiklusringis vajatakse vabatahtlikke liidreid, kes oleksid valmis koos endast noorematega seiklema ja vajadusel neid suunama ja abistama. See on suurepärane võimalus ennast teostada ja saada kogemus rühmajuhina samal ajal ka ise seiklusringist osa saades.

Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamineˮ kirjeldatud tegevuste raames. Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks.

ANNIKA KALLASMAA, noorsootöö koostööprojekti koordinaator

blog comments powered by Disqus