Mittetulundusühingute esindajaid oodatakse teabepäevale

Eeloleval reedel saab Jõgeva Maavalitsuse ruumes teoks teabepäev mittetulundusühingutele, kus tuleb juttu toetuste taotlemise võimalustest läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi.

Selle programmi eesmärgiks on seatud kohaliku elu arendamine ja piirkondade konkurentsivõime kasv. Jõgeva Maavalitsuse arendusspetsialisti Toivo Krooni sõnul räägitakse teabepäeval sellest, millised on nõuded esitatavatele projektidele, milliste valdkondade kohta on võimalik projekte esitada jne. KOP-i projektide kaudu toetatakse kogukondade liikmete koolitamist, kohaliku arengu kavandamist, kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist jne. Toetuse suurus, mida saab KOP-i kaudu taotleda, on kohaliku tähtsusega projektidele kuni 25 tuhat krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 tuhat krooni. Toivo Krooni sõnul võetakse jutuks ka sagedasemad projektides esinevad vead. Varasemate kogemuste põhjal esineb 95 protsendil projektidest mitmesuguseid vigu.  Projektide ülevaatamiseks on aega kümme tööpäeva. Aastas toimub kaks projektide esitamise vooru. Esimese vooru tähtaeg on 1. aprill, teise vooru projektid tuleb esitada 1. oktoobriks.  Toivo Krooni sõnul on selle riigieelarvest finantseeritava programmi puhul oluline, et erinevalt mitmetest muudest programmidest, rahastatakse  heakskiidu saanud projekte enne nende elluviimist.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus