Milleks on EL ravikindlustuskaart hea

Algamas on suviste puhkusereiside aeg. Seepärast tuletame meelde, et igati arukas oleks Euroopa Liidu territooriumil reisides kaasa võtta Euroopa Liidu ravikindlustuskaart.

Kui teiega juhtub õnnetus, ägeneb krooniline haigus või vajate mingil muul põhjusel arstiabi, annab ravikindlustuskaart õiguse saada kohe vajalikku arstiabi samasugustel tingimustel selles riigis elavate teiste kindlustatud inimestega. Meeles peab pidama seda, et arstiabi ei ole päris tasuta, endal tuleb tasuda asukohamaa tariifide järgi patsiendi omavastutustasud (nt visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne). Patsiendi omavastutustasud ei kuulu hiljem haigekassa poolt hüvitamisele. Euroopa Liidu ravikindlustuskaart ei kata ka transporti ühest riigist teise või tagasi elukohariiki. Samuti pole tagatud kulutused, mis on tehtud eraarsti poole pöördudes.

Selliste kulude katmiseks soovitame enne reisi pöörduda isikukindlustusfirmade või reisibüroode poole. 

Kuidas EL ravikindlustuskaardi saab

Euroopa ravikindlustuskaardi saab tellida nii endale kui ka oma alaealisele lapsele. Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine on tehtud haigekassa poolt võimalikult mugavaks ning selleks on mitmeid võimalusi, mille hulgast leiate kindlasti endale sobiva.

Taotlust saab esitada kodanikuportaali https://portaal.riik.ee/x/kodanik/ kaudu. Avalduse võib täita paberkandjal kas klienditeenindusbüroos kohapeal või saata postiga, kasutades selleks blanketti, mille leiate haigekassa koduleheküljelt aadressil: www.haigekassa.ee.

Taotlust võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna e-postiga. Kui elukohaks pole Tartu, saab lisaks neile võimalustele pöörduda ka Maavalitsuste poole, kus aidatakse Teil leida vajalik blankett.

Kaardi valmistamine võtab aega kuni 10 kalendripäeva ja see postitatakse Teie poolt näidatud aadressil või tulete sellele ise järele klienditeenindusbüroosse. Ravikindlustuskaardi saab valmistada Eestis kindlustuskaitset omavale täiskasvanud isikule alates 01.01.2008 nüüd juba kuni kolmeks kalendriaastaks.  

Kui EL ravikindlustuskaardi saamisega on kiire

Kui kaarti oodata pole aega, on ikkagi mõttekas võtta kontakti klienditeenindusbürooga või haigekassa infotelefoniga 16363. Mõeldud on ka selliste kiirete juhtumite lahendamisele ning me saame kohe väljastada Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi. See on kolm kuud kestev paberkandjal tõend, mis annab meie kindlustatud inimesele teises Euroopa Liidu riigis täpselt samasugused õigused nagu ravikindlustuskaarti esitades. Erinevus on kaardiga võrreldes see, et sertifikaadi kehtivusaeg on  lühem kui kaardil. Muretsema ei pea selle pärast, et nii ravikindlustuskaart kui asendussertifikaat on väljastatud eestikeelsena. Iga Euroopa Liidu riik väljastabki need dokumendid oma keeles.

Eesti Haigekassa on andnud meile võimaluse, et saaksime end reisil tekkida võivate terviseprobleemide lahendamisel ise aidata. Kaardi ja asendussertifikaadi väljastamine haigekassa poolt on tasuta.

PILLE KÄISS,

Eesti Haigekassa Tartu osakonna klienditeeninduse büroo juhataja kt

blog comments powered by Disqus