Miks tekivad arsti juurde saamisel järjekorrad

Järjekorrad võivad tekkida väga erinevatel põhjustel. Need võivad olla tingitud:

rahanappusest;

teenuse osutaja tekitatud põhjustel. Näiteks teatud arstid ei suuda teenindada kõiki abivajajaid, nende hea maine tõttu soovivad inimesed just nende vastuvõtule pääseda ja seetõttu tuleb oodata kauem. Suvekuudel pikenevad järjekorrad arstide puhkuste tõttu.

patsient valib ise hilisema aja.

teenuse osutamisega seotud põhjusel. Mõnikord on vaja tulla korduvvisiidile alles kahe kuu pärast. Teinekord on vaja oodata analüüsi või uuringu vastust.

Järjekorrad tekitab rahapuudus

Rahapuudusel tekivad järjekorrad siis, kui patsientide pöördumine raviasutusesse on suurem, kui haigekassa leping seda võimaldab. Haigekassa jälgib järjekordade pikkusi regulaarselt.

Haigekassa nõukogu otsuse kohaselt ei tohi järjekorrad rahalisel põhjusel olla pikemad kui 3 nädalat arsti vastuvõtule pöördudes ja 6 kuud haiglasse saamisel. Kõige pikemad ooteajad, kuni 3 aastat, on lubatud liigeseproteeside ja silmakae operatsioonide korral. Nina-kõrva-kurgu operatsioonile võib järjekord ulatuda kuni 1 aastani. Südameoperatsioonile kuni 8 kuud. Hambaraviarsti juurde kuni 2 kuud.

Haigekassa Tartu osakonnas on üle 325 000 kindlustatu. I poolaasta lõpu seisuga ootas järjekorras kokku üle 35 000 kindlustatu, s.o 0,1 protsent kindlustatute üldarvust. Järjekorras ootajatest lubatud järjekorra pikkuse piires ootas 22 312 ja üle lubatud pikkuse 12 806 inimest. Üle ooteaja ootas rahalisel põhjusel 553 kindlustatut.

Kiire teenindamine võib olla tasuline

Kindlustatul isikul on õigus saada haigekassa lepinguga raviasutustelt teenust tasuta. Maksma peab vaid vastuvõtule pöördumise korral visiiditasu (kuni 50 krooni) ja haiglaravi korral voodipäevatasu (kuni 25 krooni ööpäev kuni 10 päeva).

On võimalik, et tasuta teenuse saamiseks peab inimene mõni aeg ootama järjekorras. Järjekorrast kiirema teenindamise korral on raviteenus patsiendile tasuline.

Tervishoiuteenuse osutaja peab välja panema patsiendile nähtavas kohas:

teabe lepingu sõlmimisest haigekassaga;

tasuliste teenuste hinnad;

kaebuste lahendamise korra ja ravijärjekorra pidamise reeglid;

info vastuvõtuaegade kohta;

väljaspool vastuvõtuaega lähima vältimatut abi ööpäevaringselt osutava tervishoiuteenuse osutaja kontaktandmed

Kättesaadavusega rahulolematuse puhul on patsiendil õigus esitada kaebus teenuse osutajale, Eesti Haigekassa piirkondlikule osakonnale ning maavanemale ja/või tervishoiuametile.

MAIVI KETS, Eesti Haigekassa Tartu osakonna direktor

blog comments powered by Disqus