Mida viimati õppisite?

Kristiina Mets

Viimati õppisin lapsega koos, aitasin tal koduseid ülesandeid lahendada. Endalgi on mõnikord sedamoodi hea meelde tuletada mõningaid kooliasju. Senimaani olen edukalt hakkama saanud. Arvan, et kuni laps põhikoolis käib,  suudan teda veel piisavalt õppimise juures aidata, gümnaasiumis läheb see tõenäoliselt juba raskeks. Koolis käisin viimati kaheksa aastat tagasi. Kui võimalust oleks, siis õpiksin kindlasti mingi eriala juurde. 

Jaanika Toom

Õppisin viimati eile loengus olles eesti keele väljendusoskust. Õpin Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas ajaloo erialal. Varem olen õppinud ka klassiõpetajaks, kuid see eriala jäi mul huvi puudumise tõttu pooleli. Siiamaani on ajalugu minu jaoks parim valik, sest see on huvitav. Tööd soovin teha giidi või kuraatorina, mõlemat ametit olen ka õppimise ajal praktiseerinud. 

Indrek Rebane

Kooli lõpetasin seitse aastat tagasi, nüüd õpetab mind elu. Edasiõppimisele pole mõelnud, sest praegu on mul korralik erialane töö ning kooliskäimine oleks praegu mahavisatud aeg. Ainuke kool, kuhu veel minna võiks, oleks autokool. Soovin veoautojuhi lube teha, see annab rahateenimiseks lisavõimaluse. Kaugsõiduautojuhid teenivad stabiilselt väga korralikult. 

Erki Veski

Praegu on koolitee veel pooleli, seega õpin iga päev midagi. Sel kevadel sai lõpetatud gümnaasium, praegu õpin kutsekoolis mehhatroonika erialal. Koolis on käia veel veidi üle kahe aasta. Esialgu pole pärast lõpetamist plaanis kusagile edasi õppima minna, tahaks juba tööd teha. Mehhatroonika valisin selle pärast, et see huvitas mind ja sellele erialale pääsesin õppima probleemideta. Alguses oli plaan tehnikaülikooli minna, aga sinna ei saanud kahjuks sisse. 

Küsitles Eili Koitla

blog comments powered by Disqus