Mida teha, kui löökauk lõhub auto

Löökaugu kahjude hulk tõuseb hüppeliselt kevadel lume sulamise järel, mil pidev temperatuuri kõikumine on teeauke suurendanud ning parandustöödega ei olda veel valmis jõutud. Löökaukude tekitatud kahju hüvitab kaskokindlustus, kui sõidukil kaskokindlustus puudub, siis tuleb nõue esitada teeomanikule.

Kaskokindlustust omavad If Kindlustuse kliendid võivad pöörduda löökaugu kahju korral otse If-i remondipartneri poole, kuna If-i kaskokindlustus hüvitab löökaugust tekkinud kahju. Omavastutuse osa on võimalik välja nõuda teevaldajalt, kusjuures on oluline juhtumi nõuetekohane fikseerimine sündmuspaigal.

Keskmine löökaugu põhjustatud kahju on sellel aastal olnud ca 500 eurot ning suurim välja makstud kahju on olnud tänavu 686 eurot. Suurem osa löökaugu põhjustatud kahjudest on toimunud Tallinnas.

Kui aga kaskokindlustus puudub, tuleb pöörduda tee omaniku poole, kelleks on üldjuhul kohalik omavalitsus. Tallinnas on näiteks teeomanikuks Tallinna linn ning nõue tuleb esitada kommunaalametile.

Teeomanikult hüvitise saamiseks tuleb meeles pidada järgmist:

*Löökaugust läbi sõites peatuge niipea kui võimalik ning fikseerige sõiduki vigastused

*Pildistage kahju põhjustanud löökauku selliselt, et selle asukoht ning suurus oleksid tuvastatavad

*Teavitage juhtunust politseid ja tegutsege neilt saadud juhiste järgi

*Sõiduki remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal

*Kahjunõue koos tõendusmaterjaliga esitage teeomanikule, Tallinna linnas kommunaalametile. Nõude näidise leiab siit: http://www.lkf.ee/images/Teeauk_noue.docx

Teeomanikult hüvitise saamise eelduseks on juhtumi fikseerimine politseis.

MARTIN KUKK, If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht

blog comments powered by Disqus