Mida meeles pidada postiga saadetud kingituste vastuvõtmisel ja kinkide saatmisel välismaale

Jõulud on kingituste tegemise aeg ja kuna paljudel elavad lähedased-tuttavad välismaal, siis lähiajal suureneb ka kingituste saatmine posti teel.

Räägime kingitustest ehk eraisikult eraisikule tasuta saadetavatest saadetistest ja nende deklareerimise võimalustest.

Euroopa Liidu liikmesriikidest võib kingitusena Eestisse saata kaupa üldjuhul piiranguteta. Erandiks on alkohol ja tubakatooted, mille saatmisele on kehtestatud koguselised piirangud. Teatud kaupade (näiteks ravimid jne) puhul on nii Eestisse saatmisel kui ka Eestist teise liikmesriiki saatmisel kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud (näiteks närimistubakas, nuusktubakas).

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuv kingitus kuulub deklareerimisele ja maksustamisele, kui selle väärtus on saatedokumentide alusel rohkem kui 45 eurot. Kui kingituse väärtus on 45 kuni 700 eurot, on eraisikul võimalik deklareerimisel tasuda tollimaks ühtse määraga 2,5 protsenti ja käibemaks 20 protsenti. Väärtusega üle 700 euro saadetava kingituse korral sõltub tollimaksumäär konkreetsest kaubast ja käibemaksu määr on 20 protsenti.

Koguselised piirangud on kehtestatud alkoholile, tubakatoodetele, parfüümile, tualettveele, kohvile ja teele. Teatud kaupade (nt ravimid) saatmisele on kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine Eestisse on keelatud (näiteks liha- ja piimatooted, huule- ja närimistubakas, närvigaasi balloonid, mürgised või plahvatusohtlikud ained, võltsitud kaup jne).

Kui väljastpoolt Euroopa Liitu saadetud kingitus jõuab Eestisse, siis registreeritakse saadetis Omniva või kullerfirma elektroonses süsteemis ja ladustatakse sealses tolliterminalis. Deklareerimist vajavate saadetiste korral saadetakse tolliterminalist kauba saajale sellekohane teavitus.

Deklareerimiseks on kauba saajal võimalik kasutada Omniva või kullerfirma tasulist teenust või deklareerida oma saadetis ise Maksu- ja Tolliameti elektroonses süsteemis, teenindusbüroos või saates digiallkirjastatud deklaratsiooni aadressile ee420@emta.ee.

Kaupade (sh kingituste) saatmise keelud ja piirangud sõltuvad nii lähte- ja sihtriigi tollieeskirjadest kui ka postiveo eeskirjadest.

Kui Euroopa Liidust väljapoole saadetava kingituse väärtus jääb alla 1000 euro, siis deklaratsiooni esitama ei pea. Ravimite saatmisel on koguselised piirangud ja keelatud on saata näiteks ilutulestikku, välgumihkleid, kiiresti riknevaid toiduaineid, raha.

Sihtriikide piirangute kohta info saamiseks soovitame võtta ühendust kauba saajaga või otsida infot sihtriigi tolli kodulehelt. Teatud riikide piiranguid on võimalik küsida ka Omnivalt või kullerfirmalt.

Küsimuste korral soovitame eelnevalt tutvuda maksu- ja tolliameti kodulehel (www.emta.ee) oleva infoga või võtta meiega ühendust tolliinfo telefonil 8800814 või e-kirja teel tolliinfo@emta.ee.

Postiveo eeskirjade selgitamise osas aitavad posti- ja kullerfirmad.

TIINA KIVI, maksu- ja tolliameti Tartu teenindusbüroo juhtivkonsultant

blog comments powered by Disqus