Metskondade kaotamine suurendab ebaseaduslike raiete ohtu

Jääb selgusetuks, kuidas tagatakse metsakultuuride hooldamine ja metsade valvamine. Kui senise 64 metskonna asemel jääb alles ainult 17 metskonda, siis võib suureneda taas ebaseaduslike metsaraiete oht.

Mets pakub hüvesid kogu ühiskonnale ja peale tulundustegevuse tuleb metsade majandamisel tagada nende bioloogiline mitmekesisus ning mets peab täitma ka sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riiklikul ja globaalsel tasandil.

Ma ei nõustu keskkonnaministri Riigikogu infotunnis esitatud väitega, et metskonnad ei kanna sotsiaalset funktsiooni. Riik peab kindlustama tasakaalu keskkonnakaitseliste, majanduslike ja sotsiaalsete põhimõtete vahel, kuna RMK on ka riigiasutus, mitte ainult äriettevõte.

JAANUS MARRANDI,
Rahvaliidu esimees

blog comments powered by Disqus