Metsaselts annab Elistvere RMK-le

    

Eesti Metsaseltsi juhatus otsustas reedel anda Elistvere loomapargi Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hoolde. 

Eesti Metsaseltsi president Kaupo Ilmet ütles, et üleminek plaanitakse lõpule viia hiljemalt käesoleva aasta 1. juuliks, selleks ajaks peaksid pargi haldusõiguse ülemineku üksikasjad olema kokku lepitud.

Ühtlasi edastas metsaseltsi juhatus RMK-le Tabivere vallavolikogu ettepaneku sõlmida kolmepoolne koostööleping loomapargi edasiseks arendamiseks.

Elasid piletitulust

Seni projektipõhiselt rahastatud loomaparki peaks RMK hakkama majandama käesoleval aastal valminud arengukava järgi, mis määrab pargi põhisuunad aastani 2013.

“Loomapargi töötajad ei pea muret tundma, sest üheks metsaseltsi tingimuseks on, et kõigile töötajaile jäävad kohad alles,” lisas Ilmet.

Elistvere Loomapargi perenaise Asta Sarve hinnangul on pargi üleminek RMK-le parim lahendus.

Detsembris 2007 elas loomapargis 11 loomaliiki 46 isendiga, näriliste ekspositsioonis on tänavu 1. veebruari seisuga 11  liiki  48  isendiga.

Loomapargi ülalpidamiskuludest katab aastate 2008-2013  arengukava andmetel üle poole piletitulu. Töötasu moodustab viimastel aastatel ülalpidamiskuludest 60-65 protsenti, loomasööt kuni 15 protsenti ja ülejäänud on muud kulud, milles seoses loomaaedikute amortiseerumisega on kulumahukas nende remontimine.

Tänavu on loomapark elanud peamiselt piletitulust. 300 000 kroonist, mis Villu Reiljani ja Mai Treiali ettepanekul Riigikogus nn katuserahast loomapargile 2008. aastaks eraldati, pole Elistvere sentigi saanud.

Raha pole

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja kt Andres Kruus vastas 24. märtsil Vooremaale, et keskkonnaministeeriumi eelarves on Elistvere loomapargi igapäevaste kulutuste katmiseks ette nähtud sel aastal 300 000 krooni. Lepingu läbirääkimised on käinud juba mõnda aega ning lähipäevil saadab ministeerium lepingu partnerile kooskõlastamiseks ja selle alusel tegevuste täpsustamiseks.

Reedeks oli leping allkirjastatud ja maksegraafik paika pandud, kuid raha loomapark senini saanud ei ole, ütles loomapargi perenaine Asta Sarv. Talle väideti ministeeriumist, et inimene, kes nende asjaga tegeleb, on komandeeringus.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tegi märtsi lõpus MTÜ-le Eesti Metsaselts ettepaneku anda Elistvere loomapark üle RMK-le.

Probleemid Elistvere loomapargi ümber algasid mullu novembri lõpus, kui park pidi notari juures vormistama endise kauplusehoone ostu-müügitehingu, milleks oli riigilt eraldatud investeeringuteks mõeldud miljon krooni suurusest summast jäetud 700 000 krooni, kuid viimasel minutil selgus, et ostuks puudub keskkonnaminister Jaanus Tamkivi lubav allkiri. Tehing jäi vormistamata.

2007. aasta lõpuni sai loomapark riigilt iga aastast rahalist toetust 1,5 miljonit krooni. Lisaks on park raha taotlenud ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Elistvere loomapark sai alguse kümme aastat tagasi ja esialgu rajati see loomade turvakodu põhimõttel. Sinna toodi abi vajavad metsloomad, et need terveks ravida ja neid võimalikult looduslikus keskkonnas hoida. Eeskujuks olid samalaadsed loomapargid Saksamaal, Rootsis jt Euroopa maades.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus