Metsaomanikud vajavad investeeringuteks 4,5 miljonit eurot


Eelmise aasta lõpus said metsaomanikud esitada Erametsakeskusele taotlusi toetuse saamiseks investeeringute tegemiseks. Kokku laekus ligi 700 taotlust 4,5 miljoni euro ulatuses.

Erametsakeskuse kaudu on metsaomanikel võimalik taotleda toetust investeeringuteks, mis aitavad kaasa metsa majandusliku väärtuse parandamisele, taastada tormi ja tulekahju tagajärjel hävinud mets või teha investeeringuid edasiste tulekahjude ennetamiseks. Need on Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.5 raames toetatavad tegevused.

620 metsaomanikku soovib parandada oma metsa majanduslikku väärtust ning vajab selleks 4 miljonit eurot. Võrreldes 2009. aastaga on taotluste arv suurenenud 150 võrra ning taotletav toetusesumma poole miljoni euro võrra kasvanud. Kõige suurem vajadus on metsatehnika järele, selleks küsivad metsaomanikud üle 3 miljoni euro. Peaaegu 1 miljon eurot vajatakse hooldusraiete tegemiseks noorendikel 5000 hektari ulatuses.

Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamiseks vajavad metsaomanikud ligi 200 000 eurot. Esitati 45 toetusetaotlust, mida on kuus korda enam kui 2009. aastal. Metsatulekahju ennetamiseks küsib 26 metsaomanikku toetust kokku 240 000 euro ulatuses.

Toetusraha kõikidele taotlejatele siiski ei jagu. Eelarves on raha 3,62 miljonit eurot, millest 2,28 on ette nähtud metsa majandusliku väärtuse parandamiseks ja 260 000 eurot jagatakse metsa taastamiseks ning metsatulekahjude ennetamiseks. Toetusraha tuleb 75 protsenti Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 25 protsenti Eesti riigi eelarvest.

Erametsakeskus otsustab toetuse saajad olenevalt  nende tegevusest aprillikuus.

TRIIN SUUR, EL toetuste üksuse arendusnõunik, SA Erametsakeskus

blog comments powered by Disqus