Metsaomanikel võimalik taotleda PEFC sertifikaati

Metsade säästva majandamise kinnitamiseks on metsaomanikel võimalik taotleda rahvusvaheliselt tunnustatud PEFC sertifikaati.

27.märtsil toimus Tallinnas Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu üldkoosolek, millel osalejad tunnustasid senise juhatuse tööd, kuna 04.03.2008 tunnustas PEFC rahvusvaheline nõukogu meie rahvuslikku sertifitseerimise skeemi

Üldkoosolek leidis, et uus juhatus, kuhu peaksid kuuluvad Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsaseltsi, Maaülikooli, Eesti Metsatööstuse Liidu ja Looduskaitseseltsi esindajad peab organiseerima peamiselt Euroopas ja Põhja -Ameerikas levinud skeemi rakendamise ning tagama tehtud tööle jätkuva rahvusvahelisel tunnustuse.

Sertifitseeritud puidust tooteid on kergem turustada, kuna teadlik tarbija eelistab keskkonnasõbralikult valmistatud kaupa. PEFC tulek Eestisse parendab meie metsanduse mainet rahvusvahelisel tasandil.

Christiane Herty

SA Erametsakeskus

blog comments powered by Disqus