Metsaomanike õppepäev Saare vallas

Mets on olnud Eesti rahvale läbi aegade eluks vajalik ja ka oluline elukeskkonna kujundaja.

Puit on aidanud  meil elus püsida erinevate riigikordade ajal.

Praegu on paljud  saanud tagasi oma või esivanemate maad ja metsad. Looduse tahtel kasvavad harimata maadele üsna kiiresti uued puud. Nii on saanud paljud kasutamata põllumaad katteks  noore metsa. Nii tekib vajadus uusi puistuid majandada.

Üks selline põllule looduslikult tekkinud puistu asub Saare vallas Kääpal erametsaomaniku kinnistul.  2003. aastal rajati sinna  tolleaegse Jõgeva Keskkonnateenistuse eestvõttel  

katseala. Metsaomanik oli sellega nõus ja lubas ka selle edasist

arendamist. Endise põllu lääneserva oli aastatega kasvanud kaasik. Osa alast oli lihtsalt rohtunud, sinna istutati  harilikud kuused. Idaosas oli looduslikult tekkinud hariliku männi uuendus, neljas uuenenud osa oli kuuse järelkasvuga  kaasik. 

Saare Valla Erametsaomanike Ühing korraldas 9. detsembril  õppepäeva  katseala edasiseks arendamiseks. Kokkutulnutele jagasid infot katseala asutamise algatamisega tegelenud Aivar Lääne ja  Tõnu Kajaste.  Metsamajanduse teoreetilisest poolest rääkis Jaan Velström, kes andis tehtule hinnangu, jagas soovitusi   ja pakkus lahendusi alade edasiseks majandamiseks, et põllumaadele looduslikult tekkinud puistutest saaks järeltulevatele põlvedele korralik mets.

Katsealale paigaldati uued stendid, milledel kirjas, mis on alal varem tehtud. Edaspidi on plaanis katseala korrastada  ja seal hooldusraiet teha.  

Õppepäeva lõpus said osalejad näha laasimiseks vajalikke tööriistu. Soovijad  said proovida teleskoopvarrele kinnitatud käsioksasaagi, mille maksimaalne pikkus ulatub seitsme meetrini.

Demonstreeriti ka  bensiinimootoriga töötavat puude laasimiseks kasutatavat kettsaagi Shindaiwa, mis võimaldab kuni kolme meetri kõrguselt oksi eemaldada. Prooviti ka, kuidas töötab võsasaereduktorile kinnitatud võsa purustamise ja okste peenestamise freesnuga, millega noorendike hooldamisel puude ümbrust puhastada.

Õppepäeva toetas läbi metsaühistu SA Erametsakeskus ja nad on sellistele ettevõtmistele toeks ka edaspidi.

Metsaomanikud võiksid selliste õppepäevade vastu suuremat huvi tunda.  

AIN MALM, SA Erametsakeskus Jõgevamaa tugiisik

blog comments powered by Disqus