Metsaklassid tooksid õpilased loodusele lähemale

Lisaks on Jõgeva maakonnas neli kohta ? Kassinurme linnamägi ja hiis, Elistvere loomapark, Luua arboreetum ning Saare mõisa ürdiaed ?, kus saaks korraldada näidistunde ja suuremaid üritusi.

Infotunnis arutleti laste vaba aja veetmise üle looduses, räägiti keskkonnaharidusest kui huviharidusest ja haridussüsteemi osast, räägiti keskendumisest õues õppimisele ning õppepäevadest ja konkurssidest keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks.

Eesti Metsaseltsi presidendi Kaupo Ilmeti sõnul oli infotunni eesmärgiks tutvustada Eesti Metsaseltsi ja Vooremaa Maastikukaitseala administratsiooni korraldatavate näidisõppepäevade ideed. Välishooaeg avatakse 14. aprillil haridus- ja keskkonnaministeeriumi koostöös üle- Eestilise metsanädala raames ning kestab 14. oktoobrini.

Huvilistele näidisõppepäevad

14. aprilli on kavas korraldada huvitatutele ka Jõgevamaa esimene näidisõppepäev Elistvere loomapargis ja Kassinurme mägedes. Noortele tahetakse õues õpetada näiteks looduslugu, ajalugu ja arheoloogiat. Kaupo Ilmeti sõnul antakse väliskeskkonnas õpilastele edasi teadmisi metsast, metsabioloogiast ja loodusest üldse. Laste loodusele lähemale toomine aitab vähendada vägivalda ja sotsiaalseid pingeid ning kaitsta ümbritsevat keskkonda.

Idee oleks selles, et nn. metsaklass võiks asuda iga kooli juures, kuid suuremad õppused viidaks läbi keskustes. Õpilased võiksid omakorda ka loodusobjektide puhastamisele ja korrastamisele kaasa aidata. Üheskoos toimuks nii töö, õppimine kui ka puhkus vabas looduses. Samas kataksid Eesti Metsaselts ja koolimetsade ühendus sellega seonduvad kulud, näiteks transpordi eest.

Metsaklassi rajamiseks tasub taotleda raha Keskkonna Investeeringute Keskuselt. Baasõppekeskuste jaoks on juba ka üks projekt esitatud.

Metsaklasside loomist toetab igati ka RMK (Riigi Metsamajandamise Keskus), kes on nõus rohelise õpikeskkonna tarvis tasuta andma kasutada maad, mis jääb nende territooriumile.

Kaupo Ilmeti hinnangul võeti kokkutulnute poolt õppepäevade korraldamise idee vastu väga soodsalt ja soojalt. Koolid toetasid õpilastest koosnevate töörühmade loomist, kuid olid veidi mures sellepärast, kes kannab õpingute ja tööga seotud kulud.

Elistverre loodusmaja

Teavet jagasid Eesti Koolimetsade Ühenduse juhatuse esimees Mikk Sarv, Eesti Metsaseltsi president Kaupo Ilmet, Eesti Koolimetsade Ühenduse õpimetsade juht ning loodusajakirjanik Kristel Vilbre, Jõgeva Keskkonnateenistuse spetsialist Ene Ilves, Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni direktor Aita Saksing ning spetsialist Kaupo Mets.

Praegugi tegutsevad Eestis mõned koolimetskonnad. Näiteks Võrumaa Krabi koolimetskonna traditsioonid on juba nelikümmend aastat vanad, samuti on aastaid tegutsenud õppekeskus Raplamaal Vardil.

Tänavu alustavad pilootprojektidena tööd Tallinna Nõmme loodusmaja ning Lohusuu, Järvamaa, Saaremaa ning Viljandimaa loodusmajad. Aastaks 2007 peaksid alustama tööd järgmised viis loodusmaja erinevatest piirkondadest.

Kaupo Ilmeti sõnul peaks Jõgevamaa loodusmaja tulema Elistverre, sest seal on juba sobiv keskkond ja ka kogemused. Tema sõnul valmib loodusmaja juba tõenäoliselt järgmiseks aastaks, kuid kindlasti aastaks 2007.

Loodusmaja on koht, kus head loodusejälgijad (õpetajad, jahimehed, metsandustöötajad) jagavad õpetajatele ja õpilastele oma sellealaseid teadmisi.

Tänavune aasta on kuulutatud Eestis metsa aastaks. Laulu- ja tantsupeo teemalauseks on «Las jääda ükski mets» ning ESTO päevade teemaks «Puu».

10. veebruaril kohtus Keskkonnaminister Villu Reiljan ka koolimetsanduse arendajatega Norrast ja Soomest, kes on valmis kaasa aitama Eesti koolimetsanduse arendamisele, toetama Eesti õpetajaid, metsaomanikke ja avaliku halduse töötajaid õues õppimise ning koolimetsanduse arendamisele. Keskkonnaministeerium soosib igati Eesti Koolimetsade Ühenduse tegevust.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus