Mereakadeemia nõunike kogu toetab kooli jätkamist iseseisvana

Lõppeval nädalal toimunud koosolekul toetas Eesti Mereakadeemia nõunike kogu üksmeelselt merenduskõrgkooli allesjäämist. Kõrgkooli iseseisvana jätkamise vajalikkust toonitas oma sõnavõtus ka nõunike kogusse kuuluv Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

Nõunike kogu koosolekul ettekandega esinenud  mereakadeemia rektor professor Heiki Lindpere toonitas, et enamiku asjatundjate arvates tagab Eesti mereharidusele eduka tuleviku vaid iseseisev ja riiklikult toetatud kõrgkool. Lindpere pidas ebamõistlikuks haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Mart Laidmetsa propageeritud kavatsust liita mereakadeemia Tallinna Tehnikakõrgkooliga.

“Nõunike kogu peab ainuvõimalikuks lahenduseks kõrgkooli jätkamist iseseisvana.  Liitumine tähendaks sisuliselt

mereakadeemia likvideerimist, mereriigina vajab aga Eesti tugevat ja arenevat merenduskõrgkooli.  Õppeasutuse perspektiivi tõestab tõsine tarvidus selle ala spetsialistide järele. Nii näiteks on  2015. aastaks maailmameredel puudu üle 60 000 laevaohvitseri. Pidev vajadus on ka laevaehituse ja –remondi alal töötajate järele.  Alates 2011. aastast on Eesti Mereakadeemias loodud uus kalapüügi ja -käitlemise tehnoloogia õppekava, mille põhjal valmistatakse ette rakenduskõrgharidusega erialaspetsialiste. Vastava ala asjatundjad leiavad kindlasti rakendust ka Peipsi piirkonnas,” rääkis Priit Saksing. Tema sõnul on Eesti Mereakadeemia iseseisvana jätkamise vajalikkust toonitanud ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Saksing esines nõunike kogu koosolekul ka sõnavõtuga, milles juhtis tähelepanu võimalustele kasutada  Eesti Mereakadeemia tegevuse rahastamiseks ka Euroopa merendus- ja kalandusfondi vahendeid.   Samuti avaldas ta arvamust, et mitmekülgse merendushariduse andmisel ja teemakohase teadustöö tegemisel peaks Eestis olema juhtiv ja keskne roll just mereakadeemial.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus