Meestega toimub tööõnnetusi ligi poole rohkem kui naistega

Meestöötajad on riskialtimad ning satuvad kergemini õnnetustesse. Viimase nelja aasta jooksul on Eestis toimunud ligi 14 000 tööõnnetust, milles kannatanutest on ligi 2/3 mehed.

Aastatel 2008–2011 toimus Eestis kokku 13 970 tööõnnetust. Sealhulgas meestega juhtus 65 protsenti kõigist õnnetustest ehk 9020 juhtumit ning naistega 35 protsenti ehk 4950 juhtumit.

i

Teatud mõttes on see paratamatus, sest meeste tööd on ohtlikumad.  Teine põhjus on eesti mehe suhtumine. Takistuse tekkides ei kutsuta appi spetsialisti, vaid tahetakse ise kõigega hakkama saada. Ka siis, kui vaja oleks näiteks elektrikuoskusi. Naised on alalhoidlikumad, mõtlevad enne tegutsemist.

Tegevusvaldkondade lõikes toimus mullu enim tööõnnetusi meestega ehitusalal ning naistega tervishoiu ja hariduse alal. Vanuseliselt toimus eelmisel aastal kõige rohkem tööõnnetusi 25–34-aastastega, eelkõige selles vanuses meestega. Naistega toimus enim tööõnnetusi 45–54aastaste vanuserühmas.

Viimase nelja aasta jooksul on tööõnnetustes hukkunud 76 inimest, kellest valdav enamik ehk 73 olid mehed.

Paljud traagilised tööõnnetused oleksid jäänud juhtumata, kui töötajad järginuksid ohutusnõudeid. Näiteks juhtum, kui 18-aastane noormees lülitas kogemata tööle hüdropressi, mis surus turvast kilekotti, ning toimetas selle juures edasi, kuni jäi pressi surveplaadi ja kambri seina vahele, saades surmavaid kehavigastusi. Paraku ei kuulnud nooruk masina töölerakendumist, sest ta kuulas kõrvaklappidest muusikat.

Autojuhina töötanud 43-aastane mees sõitis raudteeülesõidul ette lähenevale rongile. Rongijuht tegi kiirpidurduse, kuid kokkupõrget ei olnud võimalik vältida.

Tööõnnetuste toimumist aitab vältida korrektne töötervishoiu ja tööohutuse korraldus. Igas ettevõttes peab olema töökeskkonna spetsialist, kel on vajalikud teadmised töökeskkonnast ja tööohutusest. Rohkem kui kümne töötajaga ettevõttes peab valima ka töökeskkonnavoliniku, kes esindab läbirääkimistel tööandjaga töötajate huve.

Töökeskkonna spetsialisti ülesannete hulka kuulub töökeskkonna riskianalüüsi korraldamine, ohutusjuhendite koostamine, tööõnnetuste uurimine jms. Töökeskkonna spetsialist peab iga päev jälgima ja kontrollima, milline on ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse olukord. Ohtu märgates peab ta tarvitusele võtma abinõud selle vältimiseks või mõju vähendamiseks. Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelama ohtliku töövahendi kasutamise, kui töötaja elule või tervisele on tekkinud otsene oht, mida ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada.

Tööandja võib ka ise täita töökeskkonna spetsialisti kohustusi, kui ta on saanud vastavat koolitust. Tööinspektsiooni poolt üle Eesti pakutavate tasuta koolituste ajakavaga saab tutvuda Tööinspektsiooni veebilehel www.ti.ee . Vastavaid tasulisi koolitusi pakuvad ka mitmed koolitusfirmad.

i

EVELIN KIVIMAA, tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist

blog comments powered by Disqus