Meeskoor “Mehis” ootab oma ridadesse uusi lauljaid

Meeskoori algusaegadest kuni 1988. aastani laulis kooris enam kui viiskümmend meest. Kunagi saavutas koor igati hea B- kategooria ja suutis seda ka palju aastaid hoida. Praegu kuulutakse C-kategooria kooride hulka, võistulaulmisel eelmisel aastal Tallinnas suudeti saavutada 13 selle kategooria koori seas kuues koht.

Tänasel päeval kuulub “Mehise” ridadesse 19 lauljat. “Eks meil on üsna karm distsipliin. Proovides tuleb kohal käia, samuti ei tohi puududa esinemistelt,” ütles meeskoori president Heino Ilves.

Ilves nentis, et Jõgevamaal on meeste huvi laulmise vastu väikeseks jäänud. Ta on ise meestele teinud ettepaneku laulma tulla, aga neid tulijaid eriti ei ole. Tänavu ei täienenud lauljate read ühegi uue meeshäälega. Heino Ilves loodab aga siiski, et Jõgeval on lauluhuvilisi mehi . Kõik nad on koori vägagi oodatud. Heino ilves kiidab ka Jõgeva linna- ja vallavalitsust, kes on laulumeestele igati nii moraalselt kui ka materiaalselt toeks olnud.

Ilvese sõnul suhtuvad need, kes on laulma jäänud, oma hobisse suure kohusetundega ja moodustavad sõpruskonna. Mehed käivad kooriproovides usinasti, kuid töö ja kaugemal elamine seavad oma piirid. Nii ei saa alati kõiki laulumehi kokku.

Lisaks Jõgeva linna meestele laulab kooris ka ümbruskonna lauluhuvilisi, kõige kaugemalt käib laulma Torma vallast Kantkülast pärit mees.

Juba 1976. aastast ehk koori esimesest tegutsemisaastast on “Mehises” laulnud Heino Ilves, Kuuno Paeveer, Mihkel Reino ja Jaan Ots. Laulumehi juhendavad Kaarel Tetsmann, Margus Kask ja Merike Katt.

Meeskoor on laulnud Eestis korraldatud laulupäevadel, samuti on nad esinenud Venemaal, Rootsis ja Soomes. Tänavu käidi esinemas ka Riias toimunud ESTOL, viimati esineti möödunud pühapäeval Palamuse ja Torma kirikus. Viimaseks suuremaks ürituseks oli meeskooride laulupäev Tartus, detsembris aga osaletakse Pärnus eesti jõululaulude meestelaulu päeval. Vaikselt tehakse ka juba ettevalmistusi 30 aasta juubeliks, milleni on küll veidi rohkem kui aasta.

Kõige suuremaks probleemiks on hetkel esinemisriietus. Viieteistkümne aastaga on see juba omajagu kulunud. Selleks, et meestel uus esinduslik koorivorm saada, oleks vaja teha suuri investeeringuid.

Jõgeva meestelaulu traditsiooni juured aga ulatuvad veelgi kaugemale ? lausa aastasse 1926. Tollal tegutseti Jõgeva Haridusseltsi koorina. Nõukogude aja alguses, 1950. aastatel tegutses siin Jõgeva Tarbijate Kooperatiivi juurde loodud meeskoor “Koit”, kes osales 1960. aastal laulupeol Tallinnas ja ka kohalikel laulupidudel Jõgeva rajoonis. Mitmed selle koori liikmed jätkasid laulmist “Mehises”.

Meeskoori repertuaari kuulub nii klassikat kui kergemat muusikat. Kokku on repertuaaris olnud üle kahesaja laulu. Koori vanim liige on praegu 78-aastane, noorim 40ndate piirimail. Lisaks muudele tegemistele on meeste jaoks oluline ka suhtlemine sõpruskooridega. Koostöö on näiteks Soomes Oulus tegutseva meeskooriga, hea on koostöö ka Elva meeskooriga, kellega koos ka esinemas käiakse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus