Margus Kask valiti Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektoriks

Alates 1. juulist töötab Tartus asuva Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektorina Jõgeva Baptistikoguduse pastor ja muusikapedagoog Margus Kask, kes viimati töötas peaspetsialistina Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas.

Margus Kase sõnul on Kõrgem Usuteaduslik Seminar Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Liidule kuuluv erakõrgkool. “Olen selles koolis ka mõned semestrid õppejõuna töötanud ning üldiselt olukorraga tuttav. Kui koguduste liidu juht tegi ettepaneku kandideerida vabanevale kohale, siis nõustusin pärast mõtlemisaega.”

“Minu teada oli seminari rektori ametikohale neli-viis tõsiseltvõetavat kandidaati. Rakenduskõrgkooli rektor peab olema magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega. Kooli enda põhikiri näeb ette, et rektoril on kooli profiilile vastav haridus ja vähemalt viis aastat pedagoogistaaži. Et muusikapedagoogika kõrval on mu teine haridus teoloogiaalane, siis paistsin olevat igati sobiv,” rääkis vastne koolijuht.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar alustas tegevust 1922. aastal, kuid 1940. aasta  poliitilised muutused lõpetasid asutuse tegevuse. “Taasavamine toimus 1989. aastal. Seega on tegemist ühe Eesti vanima erakõrgkooliga. Koolis valmistatakse ette eelkõige vaimulikke, aga lõpetajate hulgas on ka  selle ala pedagoogid. Õppetöö koolis lähtub eelkõige n-ö omaniku huvist, samas on tegemist kooliga, kus tudengeid on ka teistest kirikutest ja koguduste liitudest. Siiski on tegemist ühe väiksema rakenduskõrgkooliga, sest tööturul ei ole vaimuliku ja teoloogi ametid eriti nõutud,” rääkis Kask.

Rääkides oma plaanidest rektorina, tõdes Margus Kask, et kool on oma loomult üsna konservatiivne asutus, kus ei saa kunagi läbi viia rutakaid muudatusi. “Aga ilmselt tuleb rohkem vaeva näha üliõpilaste õppekavaliste valikuvõimaluste avardamisega ning kooli turundusküsimustega. Esmalt tuleb hoolikalt tutvuda nii möödunut kui tulevikku kirjeldava dokumentatsiooniga, et asjalikke otsuseid teha.”

Küsimusele võimaliku koostöö kohta Jõgevamaa usuorganisatsioonide, haridus- ja kultuuriasutustega  vastas rektor Kask, et kindlasti on tal kaasas kõik seni tekkinud kontaktid.

Veel märkis Margus Kask, et soovib jätkata nii Jõgeva Kammerkoori kui ka puhkpilliorkestri dirigendina. “Soovin jätkata ka teiste ühiskondlike kohustuste täitmist nagu näiteks töö Jõgeva linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis,” kinnitas ta.

Teadaolevalt on Margus Kask teine kõrgkooli rektoriks saanud Jõgevamaaga seotud haritlane. Esimene oli Jõunest pärit ajalooprofessor Hans Kruus, kes oli aastail 1940-1941 Tartu Ülikooli rektor.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus