Margit Alliksaar pälvis aasta soome keele õpetaja tiitli

Soome Instituudi ja Soome suursaatkonna eestvõttel valitakse Eestis igal aastal aasta soome keele õpetaja. Mulluste teenete eest omistati kõnealune tiitel Jõgeva ühisgümnaasiumi ja Luua metsanduskooli soome keele õpetajale Margit Alliksaarele.

Aasta soome keele õpetajat on juba kuueteistkümnel aastal valitud selleks, et tunnustada ja tutvustada üldsusele pedagooge, kelle töö ja eeskuju on aidanud kaasa soome keele ja kultuuri edendamisele Eestis. Seekord valiti tiitlisaaja kümne koolijuhtide ja üksikisikute esitatud kandidaadi hulgast ning otsust aitas teha Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatus.

Žürii liikme, Soome Instituudi programmijuhi Maarja Keba sõnul oli võitja väljaselgitamine üsna keeruline, sest kõik kandidaadid teevad oma tööd südamega ja vääriksid seda  tiitlit.

“Margit Alliksaare puhul kerkis eelkõige esile tema aktiivsus ja mitmekülgsus soome keele õpetajana,” ütles Maarja Keba. “Tal on pikaajaline soome keele õpetamise kogemus kutsekoolis ja gümnaasiumis, kuid nüüd õpetab ta esimesi aastaid seda keelt teise võõrkeelena ka põhikoolis. Oma õpilastele püüab ta pakkuda mitmeid võimalusi soome kultuurist osa saada.”

Margit Alliksaarel on soome keele õpetamisel kolmeteistaastane kogemus. Ta osaleb aktiivselt täiendkoolitustel ja Soome Keele Õpetajate Seltsi tegevuses. Lisaks Jõgeva ühisgümnaasiumi ja Luua metsanduskooli õpilastele saavad tema käe all keelealaseid teadmisi Jõgeva koolituskeskuse täiskasvanud kursuslased.

Üle 80 õppuri

Kui arvestada, et Jõgeva ühisgümnaasiumis õpib soome keelt 20 kuuenda ja seitsmenda klassi õpilast, Jõgeva koolituskeskuses 12 kursuslast ning Luua metsanduskoolis umbes viiskümmend tulevast loodusretkejuhti, metsamasinajuhti ja metsamajandusspetsialisti, siis võib öelda, et ainuüksi sel õppeaastal saab Margit Alliksaarelt keeleõpetust enam kui 80 inimest. Kui palju on tänu temale 13 aasta jooksul juurde tulnud soome keelt oskavaid eestlasi, ei oska päris täpselt vist keegi öelda. Igatahes on see arv üpris suur.

Põhikooliõpilastele õpetab Margit Alliksaar soome keelt teist aastat. Ta ongi üks esimesi soome keele kui B-võõrkeele õpetajaid Eestis. Ta ise usub, et B-võõrkeele valikul on üsna suur roll lapsevanemail.

“Loomulikult arutatakse asi kodus ka lapsega läbi, ent allkirja keelevalikut tõendavale paberile annab ikkagi lapsevanem,” ütles Margit Alliksaar. “Neil, kes valivad B-keeleks soome keele, on tihti isa või mõni lähem sugulane-tuttav Soomes tööl ning nende elulise kogemuse põhjal on peres selgeks saadud soome keele vajadus. Mõni arvab ka ekslikult, et soome keele saab selle sarnasuse tõttu eesti keelega peaaegu õppimata selgeks, ja otsustab sellepärast soome keele kasuks.”

Soome vahetunnid

Ülelahe-naabreid oleme harjunud ikka oma headeks sõpradeks pidama. Nii möödunud kui ka sel õppeaastal toimus Jõgeva ühisgümnaasiumis veebruarikuus, sõbrapäeva paiku soome keele päev. Sel päeval said vahetundide ajal  “soome asja ajada” ka need, kes soome keelt ei õpi: korraldati teemakohane viktoriin ning võisteldi sellistel soomlaste leiutatud spordialadel nagu naisekandmine ja saapavise, samuti põhjapõdra taltsutamises.

“Võistlused olid meil natuke  “kiiksuga”: naise asemel tuli kanda suuri kaltsunukke, saapaviskamine käis mitte kauguse, vaid täpsuse peale, kusjuures viskevahendiks oli Barbie-nuku king, ning põhjapõdra taltsutamine seisnes rõngaste viskamises kunstsarvede otsa. Õpilastele meeldisid meie  “soome vahetunnid” väga,” rääkis Margit Alliksaar, kes on olnud ise mõlemal korral mõistagi soome keele päeva eestvedaja.

Küsimusele, kas soome keele alal võtavad paremini õppust noored või täiskasvanud õppurid, vastas Margit Alliksaar:

“Keele puhul on üldjuhul nii, et mida varem õppimist alustada, seda kergemini võetakse teadmised omaks. Samas õpivad täiskasvanud asjahuvilised teadlikumalt. Metsanduskooli õpilastel seisab aga kõigil ees umbes kuu aja pikkune praktika Soomes, nii et neil on oma teadmistele väga konkreetne väljund.”

Õpetaja kinnitas, et tema jaoks on võimalus erinevas vanuses ja erineva profiiliga õpilastele soome keelt õpetada väga huvitav. Aasta soome keele õpetaja tiitel anti talle üle möödunud laupäeval Tallinnas Soome suursaatkonnas toimunud soome keele õpetajate kevadseminari pidulikul vastuvõtul.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus