Mared 45 + 45

Tänapäeval, kui ajad ja olud kiiresti vahelduvad ning kõik aina “uusi väljakutseid” otsivad, on 45 aastat ühel ja samal tööl püsinud inimene üsna suur haruldus. Jõgeva maakonna raamatukogutöötajatel oli aga möödunud kolmapäeval Jõgeval toimunud seminaril võimalus õnnitleda korraga kaht kolleegi, kes 45 aastat Jõgevamaa raamatukogudes töötanud, kusjuures mõlemal on sama eesnimi ja Viljandi kultuurikoolis õppisid nad ühel kursusel.

Mare Nahk on kõik 45 aastat töötanud Palamuse raamatukogus, Mare Lillmaa esimeseks töökohaks oli Mustvee lasteraamatukogu, ent nüüd on ta juba aastakümneid tegutsenud Põtsamaal Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu komplekteerimisosakonnas.

Küsimusele, mis neid nii kaua raamatukogutööl on hoidnud, vastasid kaks Maret naerdes, et nad on lihtsalt nii andetud inimesed, et pole suutnud midagi muud peale raamatukogutöö selgeks õppida. Ning lisasid natuke tõsisemalt, et armastus raamatute vastu ja toredad inimesed pole lasknud muu töö peale mõeldagi.

„No mina olen ikka eriti hea koha peal,“ kiitis Mare Lillmaa. „Mina pääsen ju komplekteerimisosakonnas uutele raamatutele kohe kõige esimesena ligi.“

Ligemale poole sajandi taguste ühiste kooliaastate meenutamine tõi Marede silmi suisa plikaliku tulukese. Hullematest tempudest tuli neil esimesena meelde see, kuidas nad ükskord öösel koos teiste tüdrukutega meessoost kursusejuhendaja kodumaja ümber ohtralt niiti kerisid. Kuidas õpetaja järgmisel hommikul uksest välja sai, ei tea nad tänini, neile ei öelnud ta koolis igatahes musta ega valget.

Kuigi kaks Maret näost näkku praegu väga tihti ei kohtu, on harvad kohtumised seda meeldivamad. Ja telefoni teel küsitakse teineteiselt nõu üsna tihti.

Küsimusele, kui kaua nad veel raamatukogus vastu peavad, vastasid Mared, et niikaua, kuni teised neid välja kannatavad — kasvõi teist 45 aastat otsa.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus