Majanduslanguses vastupidamine eeldab ühiseid jõupingutusi

Praeguse majandusolukorra ja sellega kaasnevate valuküsimuste aus käsitlemine võib aidata hullemaid tagasilööke ära hoida. Selleks, et majanduslanguses võimalikult vapralt vastu pidada, on aga tarvis teha arukaid otsuseid nii ettevõtlussektori, üksikisiku kui ka riigi tasandil.

Sageli on diskuteeritud riigi rolli üle kapitalistlikus majanduses. Mida liberaalsem maailmavaade, seda vähem riigipoolset sekkumist majanduse arengusse soovitakse. Mõistagi ei tohi riik turumajanduse oludes ettevõtluse käekäiku ühel või teisel viisil pidurdada. Samas vastutab riik elanike sotsiaalse kindlustunde eest. See ei tähenda mitte ainult toetuste ja abirahade maksmist.

Paljudel on raskusi ka maksekohustuste täitmisega

Küllap saab riik kaasa aidata ka sellele, et võimalikult suur osa elanikest pideva töö ja töötasuga kindlustatud oleksid. Pealegi on töötavate inimeste kui maksumaksjate arvukus riigi jõukuse üks olulisemaid allikaid.

Lausa hädavajalik oleks majanduslanguse perioodil ettevõtlusele ja tööhõivele soodsa pinnase loomine.

Praegusel ajal väheneb arvatavasti ärisektori ja eraisikute osa tellijate ja koostööpartnerite hulgas. Paljudel nendest on raskusi ka seniste maksekohustuste täitmisega. Nii on tulnud näiteks osaühingul Põltsamaa Graniit mõnegi tellijale esitatud arve pikaajalise täitmise tõttu kohtusse või inkassofirmasse pöörduda.

Avalik sektor oleks aga ettevõtlusele majandusliku madalseisu oludes üks püsivamaid koostööpartnereid. Eelkõige saaks ta tööd pakkuda mitmesuguste infrastruktuuride rajamisel, samuti riigiasutustele ja avalikule sektorile mõeldud hoonete rajamisel, niivõrd kui see tänases majandusolukorras võimalik on.

Vaja riigi tellimusi

Kindlasti annaksid riiklikud tellimused kõige suuremas mahus tööd ehitus-, samuti tee-ehitusfirmadele ja ehitusmaterjali tootjatele, kes on majanduskriisi tõttu esimesed ja arvatavasti ka kõige suuremad kannatajad. Näiteks 2008. aastal kindlustasid osaühingus Põltsamaa Graniit toodetud killustikule turu Võhma, Põltsamaa ja Viljandi–Kilingi-Nõmme ja ka Karksi ürgoru äärse teelõigu ehitus. Millise teelõigu valmimiseks huvitutakse meie killustikust tänavu, pole praeguseks lõplikult selgunud.

Küllaltki rahuldavaid tulemusi saavutada, koondamislainet ja pankrotiohtu vähendada on osaühingul Põltsamaa Graniit võimaldanud ka laenukoormuse puudumine. Tuleb tunnistada, et pangalaengu võtnud firmadel on majanduskriisist ehk kõige keerulisem välja rabelda.

Ettevõtte vee peal püsimiseks on oluline seegi, kuidas suhtuvad töötajad tööandjate eesmärkidesse  ja kuidas nad mõistavad protsesse majanduses, kus tõusud ikka mõõnadega vahelduvad.

Töötajad jäävad ettevõttele truuks

Osaühingus Põltsamaa Graniit on pikaajalise majandustegevuse tulemusena välja kujunenud keskkond, mida iseloomustavad Eesti keskmisest suuremad töötasud, nüüdisaegne masinapark, ettevõtjate huvi töötajate tervise vastu, erinevad võimalused vaba aja sisustamiseks, samuti traditsioonide hoidmine. Vaatamata sellele, et rahanduslik seis pole kaugeltki nii hea kui varem, korraldasime ka tänavu detsembris iga-aastase jõulupeo.

Seega on põhjust loota, et töötajad jäävad firmale truuks ka majanduselu uperpallide ajal.

Rõstla karjääris töötavate masinameestega juttu ajades selgub, et nad mõistavad, et praegusel ajal tuleb raha kokku hoida ja kulutada seda ennekõike perele, kodule ja tervisele. Luksuse ja meelelahutusega seotud väljaminekud tulevad kõne alla edaspidi.

Mulle kui firmajuhile oleks kõige masendavam päev see, kui peaksin mõnele mehele ütlema, et ära, palun, homme tööle tule, sest pole tööd ja rahalist katet palgale. Loodan väga, et seda siiski teha ei tule.

Eesti rahvas on mitmetel kriitilistel aegadel säilitanud kaine maamehemõistuse. Rasketel aegadel on ka erinevate huvigruppide esindajad senisest rohkem kokku hoidnud.

65-aastase mehena ja vanema põlvkonna ettevõtjana usun, et meid ei suuda murda ka majanduskriis, suudame vastu pidada ja oma väärikuse säilitada. 

iii

HENDRIK ALLSAAR, osaühingu Põltsamaa Graniit juhataja

blog comments powered by Disqus