Majanduse paindlikkus aitab kohaneda muutunud oludega

Baltimaad täidavad enamiku kriteeriumidest, mis on vajalikud nii euroalaga liitumiseks kui ka seal edukaks osalemiseks.


Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et Balti riikides on tööturgude ja hinnakujunduse paindlikkus üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Samuti iseloomustavad Balti riike tugevad sidemed euroalaga väliskaubanduse ja finantsturgude valdkonnas.

Euroalaga ühinemine on loomulik samm ja Balti turgude paindlikkus võimaldab täiel määral rakendada ühise valuutapiirkonna eeliseid. Nii aitab Balti riikide majanduse paindlikkus järskude muutustega majanduskeskkonnas paremini kohaneda ning tihedad sidemed euroala riikidega aitavad tasakaalustada majanduse arengut ja suurendada ekspordivõimalusi. Samuti toetavad Balti riikide rahasüsteemid praeguses majandusolukorras väikeriikide majanduskasvu taastumise võimalusi ja euroalaga liitumise väljavaateid.

Viimase aasta majandusareng kinnitab selgelt, kuivõrd olulised on eelarvepoliitika konservatiivsus ja varasematel aastatel kogutud eelarvereservid. Samavõrra olulised on pankade kõrged kapitali- ja likviidsuspuhvrid, et toime tulla ka järsult halveneva majandusolukorra tingimustes. Samuti kinnitavad viimase aasta sündmused Balti riikides, kui oluline on ühtne pangandusturg stabiilsuse suurendamisel. Tulevikus on tasakaalustatud majandusarengu tagamiseks vajalik jätkata ja tugevdada vastutsüklilist eelarve- ja finantssektori poliitikat ning pangandus- ja finantsturgude integratsiooni.

14.-16. juunil toimuv konverents “Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges” on korraldatud koostöös Ameerika Ühendriikides tegutseva ühendusega “Society for the Study of Emerging Markets” ja Eesti Pangaga. Kesk- ja Ida-Euroopa siirderiikide majandusküsimusi käsitlev konverents keskendub makromajanduse, finantsturgude ja -institutsioonide, tööturu ning ettevõtluskeskkonnaga seonduvatele teemadele. Üritusel osalevad enam kui 20 riigi majandusteadlased.
Konverentsi kohta leiab täpsemat infot veebilehelt http://tseba.ttu.ee/ECEE/
 

MÄRTEN ROSS, Eesti Panga asepresident

blog comments powered by Disqus