Maavanemad hakkavad haldusteemasid vaagima

Eesti maavanemad on otsustanud moodustada haldusküsimuste ja regionaalteemadega tegeleva töörühma, mille eestvedajaks on ühenduse loomise idee välja pakkunud Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Svjatõševi sõnul hakkab töörühm arutama maakondade ja maavanemate rolli haldusterritoriaalsel juhtimisel  üle Eesti ning tegema riigi keskvõimule vastava valdkonnaga seotud ettepanekuid. “Asume vaagima, milline haldusjaotus ja juhtimissüsteem sobiksid praegusele Eesti ühiskonnale kõige paremini. Ühtlasi analüüsime ka Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekutel välja käidud teemakohaseid mõtteid,” ütles Jõgeva maavanem.

Tema sõnul teeb töörühm koostööd siseministeeriumiga ja tegevusse kaasatakse ka omavalitsusliite.   

Töörühma loomiseks andis tõuke ka olukord, kus juba pikemat aega on avalikus elus püütud maakondade ja maavanemate rolli vähendada  ja vähevajalikuna näidata.  Ühiselt mõeldes ja ettepanekuid tehes tahame aga  veenduda, et maavalitsusi on vaja nii riigiesindajatena kui ka kohaliku elu arendajate ja tasakaalustajatena. Ühtlasi tahame juhtida tähelepanu ka sellele, et erinevate riigiasutuste koondamine vaid teatud maakondadesse soodustab pigem paikkondade taandarengut, mitte regionaalpliitika edendamist,” ütles Viktor Svjatõšev.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus