Maavanem Margus Oro tänas olümpiaadide parimaid

Maakondlikel olümpiaadidel osales kokku üle neljasaja õpilase, kõige rohkem Põltsamaa Ühisgümnaasiumist. Kõige enam oli osalejaid ajaloo olümpiaadil. Võrreldes eelmise õppeaastaga oli tänavu õpilaste huvi maakondlike olümpiaadide vastu märksa suurem.

Maavanem Margus Oro märkis oma avakõnes, et tänu korraldajatele ja osalejatele on Eestis aineolümpiaadid toimunud juba kauem kui viiskümmend aastat. Arenguruumi on, sest mujal maailmas on taolisi jõuproove korraldatud juba 110 aastat.

Jõuproovid 17 õppeaines

?Eestis korraldatakse katsumisi praegu 17 aines, kuid sellega ei ole kõik ained, kus õpilased oma teadmisi proovile saavad panna, veel kaetud,? ütles maavanem.

Jõgeva Gümnaasiumi abiturient Priit Oja, kes saavutas majandusolümpiaadi Tartu- ja Jõgevamaa eelvoorus esimese ning vabariiklikus voorus 13. koha, tunnistas, et tegelikult on tal maavanema vastuvõtul juba õige mitmes kord olla. Noormehe sõnul on talle suureks eeskujuks olnud ema, samuti õpihimulised sõbrad. Tema arvates on hea mingil alal teistest tugevam olla.

Üsna mitmed head kohad napsasid ära Mustvee Vene Gümnaasiumi õpilased. Eesti keele (võõrkeelena) olümpiaadi parim Anna Bõstrova kinnitas ladusas eesti keeles, et olümpiaad ei olnud üldse raske, aga õppida tuli muidugi kõvasti. Tasuks kolmas koht üle-eestilises lõppvoorus. Anna sõnul on neil tugev klass, häid kohti maakondlikel olümpiaadidel jagus lausa viiele õpilasele.

Edukaim Jaanika Kronberg Põltsamaalt

Kui eesti keele olümpiaadil oli konkursisõel küllalt hõre, siis teistes ainetes olid vene kooli õpilased teistest veidi raskemas seisus, sest osalesid eesti õpilastega võrdsetel alustel.

Edukaim olümpiaadidel osaleja Jaanika Kronberg kinnitas, et tegelikult aitasid teda suuresti õpingud Tartu Ülikooli täppisteaduste koolis. Kõige raskemaks aineks pidas neiu ajalugu, sest seal tuleb vastata konkreetse valdkonna küsimustele. Selles aines tuli kõige rohkem õppida.

Jaanika sõnul on paljud ained omavahel seotud, seepärast pidas ta osalemist nii keemia-, füüsika-, bioloogia- kui matemaatikaolümpiaadil üsna loogiliseks. Lisaks valis ta veel muusikaõpetuse, kus tahtis ennast lihtsalt proovile panna. Jaanika on olümpiaadidel osalenud juba alates kaheksandast klassist ja noppinud häid kohti varemgi.

Jõgeva Gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja ütles, et õpetaja saab õpilast küll nõu ja materjalidega aidata, kuid kõige tähtsam on ikkagi lapse enda tahe ja suutlikkus end proovile panna. Kui õpilane ikka olümpiaadil osaleda ei taha, siis sundida teda ei saa.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus