Maavanem ei poolda Pala valla sundliitmist Tartumaaga

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ei nõustu haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni otsusega taotleda valitsuselt haldusreformi ühinemisprotsessist kõrvale jäänud Pala valla sundliitmist Tartumaal loodava omavalitsusega, millesse hakkavad kuuluma senised Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vald ning kuhu kavatsetakse sundliita Ka Kallaste linn. Küll aga toetab Svjatõšev komisjoni seisukohta sundliita Tabivere vald Tartu vallaga.


Haldusreformi  Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni eksperdid on vaaginud kohaliku volikogu otsusele tuginedes ühinemisest kõrvale jäänud Pala valla sundliitmist nii Jõgevamaal loodava Mustvee vallaga kui ka Tartumaal moodustatava Peipsiäärse vallaga. Komisjon otsustas taotleda Pala valla sundliitmist Tartumaa suunal. “Olen sellele plaanile vastu. Tean, et Tartumaa Peipsiäärsete omavalitsuste koostöös on palju teemasid veel kokku leppimata ja ületada pole suudetud ka vastuolusid. Pingete jätkumist võib prognoosida ka pärast ühinemist. Sellisesse omavalitsusse kuulumine võib kergesti Pala kandile taandarengu tuua. Ma ei saa anda nõusolekut ühele Jõgeva maakonna vallale ühinemiseks naabermaakonna valdadega, kui seal seltskonnas ei valitse üksmeelt,” ütles maavanem Viktor Svjatõšev.

Pala vallavanema Jozsef Weinrauchi sõnul on positiivne Viktor Svjatõševi hooliv suhtumine Jõgevamaa koosseisu kuuluvasse piirkonda. “Küllap on see hoiak tingitud ka maavanema ametist.”

“Mis puudutab liitumist, ei näe ma hea tulevikuväljavaatega võimalusi Pala valla liitumiseks nii Jõgevamaa kui ka Tartumaa omavalitsustega. Sellistes olukordades praeguseks haldussuutlik Pala vald ääremaastub. Ei pruugi nii minna, kuid kergesti võib juhtuda, et tänastest väikestest omavalitusest ei pruugita tulevastesse volikogudesse valida ühtegi saadikut,” tunnistas Weinrauch.

Tabivere vald on pooldanud ise vabatahtlikku liitumist Tartu vallaga. Tartu vald pole asjade sellisest käigust huvitatud olnud. Ideed toetati ka rahvaküsitluses. “Arvestades seda on igati loogiline haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni soovitus sundliitmiseks Tartu vallaga ja maavanema toetust sellele ettepanekule. Viimasel paaril päeval pole me Tartu valla esindajatega küll veel suhelnud, kuid plaanime juba kohtumisi,” ütles Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus