Maavalitsus kutsus põllumehed ühiskonna probleeme arutama

Aprill on Jõgeva Maavalitsuses lahtiste uste kuu, mille raames kutsuti teisipäeval maavalitsusse põllumajanduse juhtimise ja korraldamisega tegelenud ja selles valdkonnas või lähedastel aladel praegu töötavad inimesed.

Maavanem Aivar Kokk tänas põllumehi Jõgevamaa kui olulise põllumajanduspiirkonna arendamise ja traditsioonide hoidmine eest, tunnustas neid maavalitsuse aukirjadega ja kinkis Jõgevamaa Aastaraamatu 2008.

Maavanem andis ka ülevaate maakonna arenguvisioonidest ning nende elluviimise käekäigust. “Hea, et Jõgevamaal peetakse lugu nii vanema kui noorema põlvkonna põllumeestest. Rõõm on täheldada ka edukäiku mitmel elualal. Näiteks järjest ilusamaks ja atraktiivsemaks muutub ka maakonnakeskus,” märkis Leonhard Teever.

Põllumajanduse hetkeseisust ja tulevikust rääkis kohtumisel Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu esimees Urmas Ingver.

“Nendel põllumeestel, kes on „ellu jäänud”, läheb hästi ka tulevikus. Tänaseks on küll mõnigi asi kehvemaks muutunud, näiteks piima hind langenud. Usun, et põllumajandus elab Eestimaal ikka edasi,” ütles kunagine Jõgevamaa Talunike Liidu juht Kalju Jalakas.

“Jõgevamaad on vedanud üks tõsine vedur, milleks on meie spetsialistide mõistus ja kuldsed käed. Praeguses majanduslikus madalseisus kärbitakse palku ja paljudel inimestel on oht saatuse hooleks jääda. Ka sellisel raskel ajal on kõige olulisem inimene, kelle muredele tuleks ikka lahendusi otsida,” tõdes kauaaegne Adavere põllumajandusjuht Vello Kaselo.

Põllumehed tutvusid ka maavalitsuse hoone esimesel korrusel avatud Jõgevamaa Turismiinfokeskusega ja euroinfopunktiga, mida tutvustasid projektijuht Vahur Kukk ja infopunkti töötaja Astrid Paulus.

“Teemasid, millest põllumeeste kokkusaamistel rääkida, jätkub alati. Ajad muutuvad, kuid põllumajandustootjatel on olnud ikka eesmärgiks maaelutraditsioonide ja elulaadi hoidmine, rahva kindlustamine eestimaise toiduga,” ütles Vaimastvere Agro juhataja Jaanus Teras.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus