Maavaldused tuleb korrastada sügisel

Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat varalist ja keskkonnakahju, tuleb
maavalduste korrastamisega alustada sügisel, kui on võimalik viimast
korda niita suuremad heinamaad ja õuealad.
Keskkonnainspektsioon on teinud ettepaneku metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõudeid käsitleva regulatsiooni muutmiseks ning selle kohaselt
võib kulupõletamine olla alates järgmisest aastat täiesti keelatud. 5. septembril toimunud Päästeameti ja Keskkonnainspektsiooni juhtide ühisel nõupidamisel analüüsiti koostööd kevadel ja suvel aset leidnud metsa- ja maatikupõlengutel ning arutati, kuidas tõhustada loodustulekahjude ennetamist.

blog comments powered by Disqus