Maaomavalitsuste liit ei kiida päästekomandode sulgemist heaks

Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatus ei kiida heaks päästekomandode võrgustiku ümberkorraldamist.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatus avaldab protesti riigipoolsele soovile teha päästekomandode võrgustikus ümberkorraldusi, mille tulemusena osa komandosid suletakse.

EMOLi juhatus peab vajalikuks märkida, et riik suunab vabatahtlike päästjate toetamise varjus oma kohustused siseturvalisuse tagamisel kohalikele omavalitsustele, kelle ülesandeks jääb pakkuda vabatahtlike päästjate tegevuseks igakülgset abi.

EMOLi juhatus mõistab, et tänast riigi eelarvepoliitikat arvesse võttes tuleb päästeameti juhtkonnal teha keerulisi valikuid, kuid soovib tähelepanu juhtida sellele, et järjekordne komandode sulgemine võrgustiku ümberkorraldamise ettekäändel seab ohtu elanike turvalisuse ja nende põhiõigused.

Oleme seisukohal, et riikliku teenuse üleviimist vabatahtlikele komandodele saab lahendada vaid selge tegevuskava alusel, mis seab esikohale päästeteenuse võimekuse ja kvaliteedi tõstmise, mille tagavad eelkõige väljaõpetaud vabatahtlikud päästjad. Korraldada tuleb arengufondide toel soetatud päästevaruste ja tehnika hooldamise ja remondi rahastamine.

i

JÜRI LANDBERG, EMOLi esimees

blog comments powered by Disqus