Maaomanikud saavad maksusoodustuse

 

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli kõne all ka maamaksumäära kehtestamine.

Linnavalitsuse maanõunik Tõnu Tootsi lausus, et alates 2013. aastast hakkab kehtima uus maamaksu redaktsioon ning selleks, et viia see kooskõlla Põltsamaal kehtiva maa maksustamist reguleeriva määrusega, tuleb seni Põltsamaa linnas kehtinud määrust muuta. Siin on kehtivaks maamaksu määraks elamumaal 2,5 protsenti maa maksustamise hinnast ning haritaval maal ja looduslikul rohumaal 2 protsenti maa maksustamise hinnast. Need on maksimaalsed lubatud määrad ja kehtivad Põltsamaa linnas juba aastaid. Siiani olid Tootsi sõnul maamaksust vabastatud pensionärid ja represseeritud kuni 1000 ruutmeetri elamumaa ulatuses. Alates järgmisest aastast saavad kõik Põltsamaa linnas kinnistut ja elamumaad omavad ning Põltsamaa linna sisse kirjutatud inimesed maamaksuvabastuse kuni 1500 ruutmeetri suuruse elamumaa ulatuses.

 Selline maksusoodustus hakkab kehtima kogu riigis, sest oli sisse kirjutatud praeguse võimuliidu koalitsioonilepingusse.

Tõnu Tootsi sõnul on Põltsamaa linnas elamumaad enamasti väiksemad kui 1500 ruutmeetrit ja seetõttu laekub linnale järgmisest aastast maamaksu senisega võrreldes enam kui poole  vähem.

Põltsamaa linnavolikogu alatise arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Andres Vään lausus, et määruse muutmine tähendab selle kooskõlla viimist riigi seadusega ja tema juhitaval komisjonil midagi lisada ei ole.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus