Maakonna turismiarendajad koondusid ühingusse

Reedel loodud MTÜ Jõgevamaa Turism asutajateks on 14 maakonna turismiettevõtet, nende seas näiteks sihtasutus Kalevipoja Koda, MTÜ Jõgeva MC ning MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendus. Ühingu loomise initsiaatoriks oli maavanem Aivar Kokk.

Eeldus arenguks

“Jõgeva Maavalitsusel ja Omavalitsuste Liidul oli vaja võrdset partnerit, kellega koos tagada maakonna turismivaldkonna kompaktne arendamine,” selgitas maavanem ning avaldas lootust, et tulevikus on Jõgevamaa turismiettevõtjatel ühtne esindaja. Ühingu asutajaliikme Tiit Treve sõnul oli sarnast katusorganisatsiooni vaja selleks, et tekiks teoreetiline platvorm, kus turismiedendajad vabatahtlikult koostööd teeksid ning Jõgevamaa turism seeläbi areneks. ?Praegu peavad paljud turismitalu pidajad lisaks ka loomi kasvatama ja vilja harima ning ei jõua ennast näiteks messidel esindada,? ütles Treve. MTÜ Jõgevamaa Turism näol võiks tema arvates tegemist olla just sellise esindusorganiga. Voore Külalistemaja pidav Treve lisas, et tema kui turismiettevõtja suurim ootus ühingu suhtes on infovahetuse tekkimine. ?Kui näiteks Põltsamaal toimub seminar, millel osalejaid ei ole võimalik kohapeal majutada, siis tahaksin sellest teada ja pakkuda omalt poolt teenust,? selgitas Treve. Ühise organisatsiooni vajalikkusest räägib asutajaliikme sõnul ka fakt, et läbirääkimislaua taha ei pidanud kedagi vägisi tooma ning huvi oli kõigil osapooltel olemas.

Igas vallas uued turismitalud

MTÜ Jõgevamaa Turism eesmärkideks on põhikirjas ära toodud veel näiteks Jõgevamaa ning tema lähiümbruse kui turismisihtkoha tutvustamine ja selle atraktiivsuse tõstmine. Treve hinnangul on Jõgevamaa asukoht tegelikult turismi arendamiseks soodne. ?Ometi ei torka meie maakond Eesti mastaabis erilise turismimagnetina silma,? tõdes ta ning avaldas lootust, et tulevikus see enam nii ei ole. ?Ideaalis võiks igas vallas vähemalt üks majapidamine otsustada põllumajanduselt taluturismile üle minna,? spekuleeris Treve. Ühingu olemasolu peaks tema sõnul selleks julgust andma. Lisaks koondab ühing liikmeid näiteks ka Euroopa Liidu ja teistest abiprogrammide rahade taotlemisel.

Ühingu asutajaliige Treve avaldas lootust, et järgmisel aastal võiks liikmeid olla juba üle kahekümne.

Maavanema sõnul kujuneb ühingu esimeseks suuremaks proovikiviks augusti keskel toimuv kalafestival.

MTÜ Jõgevamaa Turism asutajad:
Tiit Treve
MTÜ Taevamanna
OÜ Laanelill
MTÜ Jõgeva MC
SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
MTÜ Eesti Metsaselts
MTÜ Jõgeva Metsaselts <BR>MTÜ Jõgevamaa Kodukandi Ühendus
FIE Mare Laur
MTÜ Tartu Kalastajate Klubi
OÜ Peresport
FIE Kalle Bruusi Järveääre talu
SA Kalevipoja Koda
MTÜ Käsitöökoda Kuldne Õlg
FIE Jaak Krivin

MARTTI KASS

blog comments powered by Disqus