Maakonna teid hakkab hooldama odavaima pakkumise teinud firma

Jõgevamaa teid ja tänavaid hooldanud kohalik firma Vooremaa Teed kaotas riigihanke Kagu Teedele viimase tehtud ülimadala pakkumise tõttu. Kohalikke olusid tundva firma töötajate hinnangul kulub siinsete teede hoolduseks minimaalselt 2,3 miljonit eurot aastas ja nad kahtlevad, kas kaugemalt tulev ettevõte suudab sama töö ära teha kahe miljoni euro eest. Maanteeameti arvestuste kohaselt oli Jõgeva maakonna hooldustööde maksumus tänavuseks aastaks koguni kolm miljonit eurot.

Seetõttu kerkib üles küsimus, kas mujalt tulnud teehooldajad suudavad väiksema summa eest teid vähemalt samal tasemel hooldada, kui seda siiani tehti.

Aktsiaselts Vooremaa Teed on maakonna teid hooldanud 2001. aastast alates kolme hooldelepingu alusel, millest kaks esimest sõlmiti kolmeks aastaks ning viimane, tänavu lõppev kaheksaks aastaks.

Tänavu kuulutati Jõgeva maakonna teede ja tänavate hooldamiseks välja järjekordne  riigihange. Seekordne hooldeleping kehtib viis aastat, tänavu 1. oktoobrist 2019. aasta 1. oktoobrini.

AS Vooremaa Teed juhatuse esimehe Aivar Aigro sõnul läks seekord nii, et nende firma hinnapakkumine ei osutunud kõige soodsamaks ja sellega jäädi alla Kagu Teede pakkumisele.

Madal hinnapakkumine paneb teedehooldajad muretsema

Vooremaa Teed küsis aastas teehoolduse eest 2,3 miljonit eurot, Kagu Teed kaks miljonit eurot. Hooldustööde hinda korrigeeritakse aasta lõpus hooldeindeksiga. Maanteeameti arvestuste kohaselt oli Jõgeva maakonna hooldustööde maksumus tänavuseks aastaks kolm miljonit eurot. Hankekonkursi tulemuste põhjal on võitjaks osutunud Kagu Teede hinnapakkumine tervelt miljoni euro võrra madalam.  

Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt ütles, et Jõgeva maakonna teede hooldamise maksumuse planeerimisel võttis amet aluseks Eesti keskmised hinnad. Riigimaanteede hooldelepingud on pikaajalised ning turuolukorrast lähtuvad muutused tulevad sisse mõningase viitega. Riigihankele esitati seitse pakkumust, millest viis olid märgatavalt alla ameti plaanitud hinnataseme.

Tegelikult on riigihankekonkursi puhul võimalik arvestada ka muude kriteeriumidega peale hinna, aga nende rakendamine on keerukas ja seetõttu on ikkagi kõige lihtsam tunnistada konkursi võitjaks kõige odavama hinnapakkumise teinud firma. Aigro sõnul arvestati varem hooldetöödeks korraldatud riigihangete puhul veel ka tööde teostamise kogemust ning vajaliku tehnika olemasolu ja seisukorda.

Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt tõdes, et amet on muutnud oluliselt varasemaid põhimõtteid, kus hankel osaleja pidi omama juba pakkumise ajal väga spetsiifilist ja kallist hooldetehnikat. Jõgevamaa riigimaanteede hooldehange oli selleks hetkeks kolmas, millel on jäetud lepingu sõlmimise järel aega tehnika soetamiseks. Selgitusi küsisime esimeselt kolmelt pakkujalt. Kõik hankes osalenud firmade esindajad kinnitasid, et on maanteeameti tingimustega arvestanud ja nende pakkumus kajastab turuhinda. Kagu Teede pakkumus oli küll maanteeameti planeeritust madalam, kuid võrreldes järgmiste pakkumustega, ei olnud siiski märkimisväärset vahet. Kagu Teed on esitanud hooldustööde kvaliteedi tagamise kava, mis tõestab, et firma on hankes esitatud tingimustega arvestanud ja valmisolek Jõgeva maakonna riigiteede edukaks hooldamiseks alates 1. oktoobrist on olemas.”

Aivar Aigro sõnul on põhjust kahelda, kas sellise hinnaga hoolduslepinguga on võimalik hooldetööd teha nii, nagu hoolduseks kehtestatud seisundi tasemed seda eeldavad. Vooremaa Teedele esitati arupärimine firma poolt välja pakutud 2,3 miljoni euro suuruse hoolduslepingu hinna kohta. Ettevõtte juhi sõnul ei olnud selle hinna põhjendamine nende jaoks eriti keeruline ülesanne, sest firmal on väga pikaajaline kogemus Jõgevamaa teede hooldamisel. Vooremaa Teede spetsialistid teavad täpselt, millised teelõigud talvel maakonnas esmajärjekorras kõige libedamaks muutuvad, kuhu tavaliselt tekivad tuisuvaalud jne. Sellest tulenevalt jääb Vooremaa Teede juhile arusaamatuks, kuidas saab ainult kahe miljoni euroga Jõgevamaa teed hooldatud.

Jõgevamaa teede hooldajad arvavad, et Kagu Teede töötajad on kahtlemata teehoolduse probleemidega kursis, kuid mujalt tulnud inimesed ei tunne lihtsalt siinseid olusid. Samas pole ka teada, kas neil jätkub piisavalt tehnikat.

Töö tuleb ümber kujundada

Nüüd, kui Kagu Teed asub hooldama Jõgevamaa teid, tuleb Vooremaa Teedel Aivar Aigro sõnul asuda firmas korrektiive tegema ning töötajate koosseis üle vaadata. Praegu on neil palgal 77 inimest. Firma juhi sõnul on selge, et kui nende leping lõpeb, pole neil kõigile enam tööd pakkuda.

Samas on uus teedehooldaja juba asunud kohapealt töötajaid otsima, mis tähendab, et mõnele avaneb uus võimalus.

Vooremaa Teede juht lausus, et nemad on valmis Kagu Teedega koostööks, nad soovivad vaid teada, kui ulatuslik see koostöö tulevikus on. Vooremaa Teede töötajad on praegu ärevil ega tea, mida edasi teha, kas pakkuda ennast kohe uue hooldusfirma teenistusse, jätkata endises firmas või leida mõni kolmas võimalus.

Praegugi on firmal lõpetamisel Kamari kergtee ehitus ja käsil kergtee ehitamine Põlvamaal Ahjas. Samuti on sõlmitud leping kergtee ehitamiseks Imavere valda. Vooremaa Teede jaoks ongi võtmeküsimus selles, kui kiiresti suudetakse ümber profileeruda. Aasta pärast asutakse otsima hooldetööde teostajaid mitmetesse maakondadesse. Tõenäoliselt kandideerib siis ka meie maakonna ettevõte, sest kogemused ja tehnika on olemas.

Uus olukord sunnib kaugemalt tööd otsima

Tõenäoliselt tekitab teehooldaja muutmine Jõgevamaa elanikes teatud ärevuse selles mõttes, kas üldse või millisel määral sõltub sellest hooldustööde tase. Suurimaks mureks on hooldustööde hea kvaliteet maakonda läbivatel suure liiklusega riigiteedel.

Ega siinsed teehooldajad ei kahtlegi selles, et hooldustööd tegemata võiksid jääda, küsimus on hoopis selles, kas ollakse suutelised ka nende tööde eest maksma. Aivar Aigro sõnul teab ta senistest kogemustest, et meil on kodanikke, kes hooldetööde teostamist väga hoolega jälgivad, eriti just talvel.  Nii mõnigi kord helistatakse neile ja päritakse, kas ikka ühel või teisel teel on teatud tööd tehtud nii, nagu nõuded ette näevad.

Kagu Teedel tuli maanteeametile esitada teehoolduse kvaliteedi tagamise kava. Selle põhjal oleks võimalik jälgida ja võrrelda, kuidas hooldustöid seni tehtud on ja kuidas seal fikseeritud nõudeid edaspidi täita suudetakse.

Maanteeameti poolt läbi viidud hooldetööde hindamine näitab, et Vooremaa Teedel on kvaliteedi tagamise kava siiani paremini õnnestunud täita kui Kagu Teedel.

Aivar Aigro sõnul pole ennustamisega mõtet tegeleda ja tegelik olukord selgub alles siis, kui uus hooldaja tegutsema on asunud. 

Vooremaa Teede juhataja eesmärk on oma inimesed tööga kindlustada. Selge on, et objektid on edaspidi võib-olla 50 kuni 80 kilomeetri kaugusel. Aivar Aigro arvab, et võimalusel püütakse kaugematelt objektidelt iga päev kodus käia, aga kui see ei õnnestu, siis tuleb kohapeal ööbimispaik leida.

AS Kagu Teed eelistab kohalikke

Aktsiaseltsi Kagu Teed hooldevaldkonna juht Enar Viljamaa ütles, et TREV2 Grupp, kuhu kuulub ka Kagu Teed, on üks Eesti suuremaid ja pikema ajalooga teehooldusfirma.

Tegime põhjalikud arvutused ja oleme kindlad, et suudame Jõgeva maakonna teid hooldada kahe miljoni euroga aastas. Oleme teinud oma kalkulatsioonid ning arvestanud nende puhul teede seisunditasemetega.

Samasuguse tulemuseni, kus aastane hooldustööde maksumus kujunes väiksemaks kolmest miljonist eurost, jõudsid ka teised riigihankel osalenud firmad ehk meie konkurendid. Turuhind on lihtsalt madalam kui hankija poolt esitatud maksumus.

Jõgevamaal tegutsema asumiseks oleme loonud siia oma tehnika ja vajalike ressursside tarbeks kolm tugipunkti. Kõik teede hooldusega tegelevad inimesed hakkavad paiknema kohapeal. Tegeleme praegu töötajate otsimisega ja eelistatud on kohalikud. Praegu peame koostöö üle läbirääkimisi Vooremaa Teedega ja tulemustest saab rääkida pärast lepingute allkirjastamist.”

TREV2 Grupp koos oma tütarettevõtetega on lisaks Põlvamaa teedele hooldanud teid Rapla ja Jõgeva maakonnas. Lisaks hooldatakse tänavaid Põlva ja Pärnu linnas ning Harku, Viimsi ja teiste valdade teid ja tänavaid.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus