Maaettevõtjad taotlesid PRIAst 106,6 miljonit toetust

Kõnealuseks toetuseks on tänavuse ja järgmise aasta kohta võimalik jagada 87 miljonit krooni, teatas PRIA.

Algselt oli plaanis taotlusi vastu võtta 8. oktoobrini, kuid kuna nelja esimese päeva jooksul taotleti toetust suuremas summas, kui seda jagada on, siis lõpetas PRIA taotluste vastuvõtu ennetähtaegselt 26. augustil.

Pooled taotlejad küsisid toetust maaturismi arendamiseks, lisaks sellele sooviti toetuse abil investeerida puidu töötlemise seadmetesse, laohoonetesse ja kuivatitesse ning edendada käsitööd.

Maakondade lõikes laekus kõige rohkem taotlusi, kokku 17, Tartumaalt.

Taotlused vaatab PRIA läbi nende esitamise järjekorras ja toetus määratakse projektidele, mis vastavad toetuse saamise nõuetele.

Riikliku arengukava (RAK) meetme 3.3 eesmärk on arendada maapiirkondades mittepõllumajanduslikku tegevust. Toetatavad valdkonnad on maaturismi arendamine, käsitöönduslik tegevus, teenuste osutamine ja toiduainete töötlemine.

Toetust võib saada kuni 50 protsenti investeeringu käibemaksuta maksumusest, maksimaalselt 1,56 miljonit krooni ühe taotleja kohta aastas.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus