Huumoripreemia ootab saajat

Jõgeva vallavalitsus ja Palamuse Kultuur kuulutasid välja avaliku konkursi Oskar Lutsu huumoripreemia 2021. aasta kandidaatide leidmiseks.
Konkursi eesmärgiks on ergutada ja avaldada Jõgeva valla rahva poolehoidu ning toetust kirjutavatele humoristidele ning näitlejatele.
Ettepanekuid järgmise huumoripreemia saaja osas saab esitada e-posti aadressil ehtel.valk@palamusekultuur.ee või paberkandjal Palamuse rahvamajja või Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse, Suur tn 5, Jõgeva.
Ettepanekuid saab esitada
19. veebruarini.
VOOREMAA