Luua rühm sai MAlgatuse peapreemia

Teisipäevast neljapäevani Viljandimaal Pilistveres toimunud Õpilasmaleva kokkutulekul kuulutati muu hulgas välja konkursi MAlgatus 2008 võitjad. Konkursi peapreemia pälvisid Tartu I ja Luua I malevarühm Voore aktiviseerimiskeskuses tehtud tööde eest.

MAlgatus 2008 oli Sihtasutuse Õpilasmalev ja Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pilootprojekt, millega taheti toetada malevlaste algatusvõimet, pakkuda neile võimalust Eestimaa väikestes paikades midagi kasulikku ära teha ning muuta neid aktiivsemateks ühiskonnaliikmeteks. Algatus-retk MAlgatus 2008 leidis aset ühel kindlal nädalavahetusel — 11.-13. juulini — ning Tartu I ja Luua I rühma malevlased korrastasid sel ajal ühe Voore aktiviseerimiskeskuse tööruumi, pesid puhtaks saali aknad, ladusid küttepuid, sorteerisid taaskasutuseks mõeldud riideid ning koristasid mõisaparki.

iii

Kuna Luua rühma elupaigaks oli Voore Põhikooli õpilaskodu, otsisid nad ka tööd, mida omaalgatuslikus korras ära teha, just Voorelt.

iii

“Ega me oma peaga midagi välja mõelda osanud, aga meil soovitati minna Voore aktiviseerimiskeskusse, mis on kujunenud üksiti külakeskuseks ning seal oligi meile sobivat tööd pakkuda,” ütles Luua I rühma malevlane, Saku Gümnaasiumi õpilane Kertu Laadoga. Kuna tema ja ta kahe toakaaslase sõbranna oli Tartu I rühmas, valiti sõprusrühmaks just see rühm: MAlgatuses osalemine eeldas nimelt koostööd kahe rühma vahel. Üks rühm pidi teisele külla sõitmiseks leidma võimalikult loomingulise, odava ja turvalise viisi.

iii

“Tartu rühma liikmed müüsid Tartu linnas jalutajatele grupikallistusi ja saadud raha eest sõitsid bussiga meie juurde Voorele. Tagasi läksid nad rongiga, kusjuures raudteejaama viis nad meie tööandja,” ütles Kertu Laadoga.

iii

Olgu öeldud, et Luua rühm töötas Pikkjärvel Taavi Masso maasikaistanduses.

Palju kasu

iii

Voore aktiviseerimiskeskuse perenaine Eha Ant kinnitas, et Luua ja Tartu rühma vabatahtlikest abilistest oli palju kasu.

iii

“Aktiviseerimiskeskuse katlamaja köetakse puudega ja meie üsna suurest puutagavarast ladusid malevlased riita vähemalt veerandi. Väiksest vihmasajustki ei hoolitud. Humanitaarabina saabunud rõivaste liigiti sorteerimise kõrvalt jätkus noortel aga veel lusti neidsamu riideid kasutades väike moedemonstratsioongi korraldada,” ütles Eha Ant.

iii

Kertu Laadoga lisas, et peale töötegemise pidasid Tartu ja Luua rühma liikmed ühiselt ära ka ühe Luua rühma poisi sünnipäeva ning mängisid seltskonnamänge.

iii

Kuigi töö Voore aktiviseerimiskeskuses tehti tasuta, saab noorte vaev nüüd kaudselt ikkagi tasutud: MAlgatuse peaauhinnaks on nimelt kanuumatk Keila jõel.

iii

“Matka täpne aeg on meil veel omavahel kokku leppimata, aga kindlasti saab see olema väga tore,” arvas Kertu Laadoga. “Ka kogu malevasuvi — minu jaoks oli see esimene — oli väga vinge. Kokkutulek Pilistveres samuti. Kuigi meie rühma töösuve lõpu ja kokkutuleku vahele jäi mitu nädalat, saime ligemale pooltega rühma liikmetest ikka alatihti kokku ja võtsime üheskoos midagi vahvat ette. Kahju, et nüüd seisab ees üheksa malevata kuud. Aga tuleval suvel tahame jälle kõik ühe rühma koosseisus malevasse minna. Iseasi, kas jääme truuks oma maasikaväljadele või valime mingi muu töö.”

Täitis eesmärgi

iii

Ühtekokku osales MAlgatuses 16 malevarühma. Originaalseima idee tervikliku teostuse eest võitsid eriauhinna Marjamaa ja Leevaku I rühm. Leevaku noored kogusid partnerrühma juurde sõiduks raha, jalutades kohalike elanike koeri, pügades hekke ja pestes nõusid. Samal ajal kogusid Marjamaa noored kohalikelt külaelanikelt pärimusi, mis siis ühiselt Marjamaal korraldatud simmanil ette kanti. Kogutud pärimuslugude kroonika kinkisid noored kohalikule raamatukogule. MAlgatuse ideede avaliku hääletuse võitsid Lilli ja Pikavere rühm, kes tegid heakorratöid. Võitjatele panid auhinnad välja OÜ Kanuumatkad, Otepää seikluspark, Eesti Noorteühenduste Liit ning SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Ülly Enn SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroost kinnitas, et MAlgatus 2008 täitis igati oma eesmärgi.

“Malevasse tulles on noorte jaoks esmatähtis leida uusi sõpru, veeta huvitavalt aega ja teenida taskuraha. MAlgatus aitab arendada noortes enam ka sotsiaalset mõtlemist,” ütles Ülly Enn.

iii

SA Õpilasmalev juhataja Eero Kiipli lisas, et tänavune MAlgatus oli pilootprojekt, mille edukaks tunnistamise korral antakse tuleval aastal samasuguses aktsioonis osalemise võimalus kõigile rühmadele: tänavu jäid ju rühmad-vahetused, kes MAlgatuse toimumisajaks veel tööd polnud alustanud, ettevõtmisest kõrvale.

iii

“MAlgatus näitas, et noortel on küllaga fantaasiat ja initsiatiivi ning et nad oskavad avatud pilguga enda ümber ringi vaadata,” ütles Eero Kiipli.

iii

Kuigi mõned linnarühmad jätkavad veel tegevust, võib tänavusele kordaläinud malevasuvele siiski juba joone alla tõmmata. Mida Pilistveres toimunud kokkutulekul ka tehti. Spordivõistluste ja kultuurikonkursside üldarvestuses tunnistati kokkutuleku võitjaks Laulasmaa rühm.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus