Luua Metsanduskooli õppetöökojas algavad renoveerimistööd

21. juunil alustatavate ehitustööde tulemusena valmib hinnanguliselt 60 protsenti kõikidest AS RTG Projektbüroo poolt koostatud renoveerimisprojektis ette nähtud töödest. Lepingu täitmise tähtajaks, järgmise aasta 31. jaanuariks peaks olema võimalik kasutusse võtta hooneosa, kus asuvad peamiselt õppeklassid. 

Esimeses etapis ei jõuta soojustada välisseinu ega teha sisetöid hoone teises pooles asuvas remondihallis. Edaspidiseks jääb ka tehnilise kanalisatsioonisüsteemi välisvõrkude ehitus.

Luua Metsanduskooli õppetöökoda on üks Eesti Riikliku Arengukava meetme 4.3 ?Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine? raames toetust saavatest objektidest. Projekti I etapi 13,8 miljoni kroonisest kogumaksumusest saadakse 9,4 miljonit Euroopa Regionaalarengu Fondilt ja ülejäänu Eesti riigi eelarvest.

 Lauri Liivamägi,
Luua Metsanduskooli EL struktuurifondide projektijuht

blog comments powered by Disqus