Luua Metsanduskool tunnistati parimaks kutseõppeasutuseks

 

Kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna konkursil tunnistati parimaks kooliks Luua Metsanduskool, preemiaks saab kool 100 000 krooni.

Mida auhinnaraha eest osta, pole kool veel otsustanud. Koolijuht Haana Zuba ütles, et vajadusi  on palju, raha kasutamine otsustatakse kooliperega ühiselt.

Auhinnaprotsessis osalemine on vabatahtlik. Otsus minna kutseõppeasutuste kvaliteediauhinda taotlema tuli koolis üpris valulikult.

“Andsime aru, et meie inimesed on niigi väga hõivatud, aga see tähendas veel lisatööd. Olime sisemiselt küpsed minema teistega n-ö rinda pistma. Ise tundsime, et suudame end analüüsida, näeme end seestpoolt, aga võrdlus, et kuidas teised meid näevad ja millistena paistame, pakkus huvi. Põhimeeskond, kes analüüsiva dokumendi koostas, oli kümneliikmeline. Liitus veel umbes kümme inimest, kaasatud oli tegelikult kogu koolipere, sest paralleelselt koostasime ka kooli uut  arengukava,” rääkis Zuba. Ta tunnustas nii partnerkoole kui teisi koostööpartnereid, kinnitades, et üksi ei oleks nad nii edukad olnud.


Koolijuhi sõnul peab enne konkursile minekut läbi analüüsima  kogu nelja aasta tegevused ja välja tooma peamised tulemused järgmistes  strateegilistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine, personalitöö, õppe- ja kasvatustegevus, kooli ühiskondlik roll ja partnerlussuhted, samuti finantsnäitajad. Informatsiooni koguti kooli  rahulolu-uuringute ja  arenguvestluste kokkuvõtetest, õppetööd ja kooli tegevust puudutavast  statistikast  jne.

Tegemist on põhjaliku dokumendiga, kus on  oluline järjepidevus ja seegi, et tulemustest on õpitud ning organisatsiooni vajadustest lähtuvalt uusi parendusi tehtud. Samuti on oluline, et eneseanalüüsi käigus  võrreldi ennast teiste asutustega, et selle läbi hinnata oma ettevõtmiste  efektiivsust.  Luua Metsanduskooli arendusjuht Anu Vaagen märkis, et tegemist on eneseanalüüsiga, mis koosneb kahest osast – tulemused ja võimaldajad ehk need teed, kuidas tulemusteni on jõutud.  Vaagen lisas, et  väga olulise osa taotlusdokumendist  moodustavad tuleviku tarbeks välja toodud parendustegevused.

Žürii esimees, haridusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung ütles, et kuigi kvaliteedikonkursil ei ole arvukuselt palju koole, on need vähesed osalejad eeskujuks kõigile teistele. Žürii esimehe sõnul oli otsus üllatavalt üksmeelne. “Luua Metsanduskool edestas teisi koole kõigi näitajate poolest ja seetõttu otsustatigi seekord eriauhinda mitte välja anda. Hindajate kokkuvõte kooli kohta oli järgmine: Luua Metsanduskool on kui üks perekond, samade põhiväärtuste ja eesmärkidega. See on õppiv organisatsioon, kus väärtustatakse osalemist, õppimist ja jagamist,” rääkis Pung.

Kvaliteediauhinna konkursi eesmärgiks on tõsta koolide õppe taset ja juhtimise efektiivsust, juurutada koolispetsiifilisi enesehindamise põhimõtteid ja meetodeid, levitada parimaid kogemusi, tõsta koolide mainet ning kindlasti avaldada tunnustust edumeelsematele organisatsioonidele.


Konkursi võitnud koolile kingitakse kutseõppeasutuste kvaliteedimärk.

Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind anti välja kuuendat korda.

Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind

*Tänavu osalesid Tallinna Teeninduskool, Luua Metsanduskool, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Haapsalu Kutsehariduskeskus ja Väike-Maarja Õppekeskus

*Kvaliteedi juhtimine ja juhtimise kvaliteedi edendamine kutsekoolides sai Innove initsiatiivil alguse juba aastal 1996

*Siis tutvuti Phare projekti raames ISO 9000 standardi rakendamise võimalustega kutsekoolis ning käidi tutvumas iirlaste kvaliteeditöö kogemustega

*2003 korraldati Innove eestvedamisel esimest korda pilootprojektina kutsekoolide kvaliteediauhinna konkurss, kus osales üheksa kooli

*Esimesel aastal kvaliteediauhinda välja ei antud

*2004 osutus parimaks kooliks Türi Tehnika- ja Maamajanduskool

*Eripreemia parimate personalialaste tulemuste eest pälvis Luua Metsanduskool
*Konkurss põhineb juhtimiskvaliteedi alase täiuslikkuse põhiprintsiipidel, mida saab rakendada kõikides organisatsioonides

*Printsiibid tuginevad Euroopas välja antava EFQM-i Täiuslikkusauhinna (EFQM Excellence Award) ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna aluseks olevatele ühtsetele põhimõtetele

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus