Luua Metsanduskool läheneb õpilasele individuaalselt

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul läheneb kool igale õpilasele individuaalselt. Kui noori jääb järjest vähemaks, siis igaüks on arvel ja igaühega tuleb tegelda. Uued innovaatilised õppemeetodid, mida oleme kasutusele võtnud, täidavad seda eesmärki, et saame igaühele vastavalt tema võimetele hariduse anda. Kõige tähtsam on, et õpilasel oleks suundumus looduse poole olemas,” märkis koolijuht.  Tema kinnitusel ei sea kool eesmärgiks õpilaste arvu kahe- või kolmekordistamist.

Kool on praegu tegemas pikema perspektiiviga arengukava metsanduslikule kutseharidussüsteemile sooviga muuta praegust lähenemisviisi. “Edaspidi pole üksikuid erialasid. Kooli nõukogu soovitusel oleme võtnud suuna, et anname laiapõhjalise metsandushariduse nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetanud noortele ning seejärel õpilased spetsialiseeruvad,” rääkis Zuba-Reinsalu. Tema sõnul annab taoline õpetamisviis võimaluse õpetada põhilisi erialasid koos. Kuidas kõik tegelikult välja kukub, oleneb seadusandlusest. Praegu pole kutsestandardid ja riiklikud õppekavad veel n-ö väljundipõhised.

Taolistest muudatustest kutsehariduses  saab rääkida ehk alates 2014. aastast.

Kool teeb rahvusvahelist koostööd ning leiab, et selleta pole võimalik globaliseeruvas maailmas edasi minna. “Jätkame seda kurssi, otsime uusi võimalusi. Praegu tullakse teistest riikidest ja koolidest meie juurde meelsasti õppima,” märkis koolijuht.

Kindlasti ootab kool õppima ka tööandjaid. “Meil käivad metsanduse valdkonna ettevõtjad ja loodetavasti koostöö süveneb,” lisas ta.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus