Luua kool hakkab RMK oskustöölistele täiendõpet pakkuma

RMK peadirektor Aigar Kallas ütles lepingu allkirjastamise tseremoonial, et tal pole midagi selle vastu, kui kogu koolitussumma Luual kulutatakse.

Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba märkis, et koostöö on riigimetsasüsteemiga alati toiminud. “Erinevaid erialasid erinevates mahtudes oleme neile igal aastal õpetanud. Nüüd oleme pakkumas tööandjale omapoolset tuge, kui ta tahab oma süsteemi reorganiseerida. Sellist väljakutset pole meil seni veel olnud.?

Rühma suurus maksimaalselt 12 inimest

Esimesed kursused on suunatud eelkõige RMK praegustele haldustöötajatele, kes soovivad edaspidi metsas töölistena jätkata või ettevõtjatena neile teenuse pakkumist korraldama hakata.

Praegu on välja valitud kursuse teemad ja orienteeruvad rühmade suurused. Välja on pakutud forvarderi- ja harvesterioperaatorite kursused algajatele, samuti on võimalik ka täiendõpe, ettevõtluskursus ja metsurite koolitus. Luua Metsanduskooli kursuste korraldaja Evelin Saarva sõnul on õppimisvõimaluste vastu juba huvi tuntud.

Metsatööstuse õpetaja Tõnu Eller peab täiend- ja ümberõpperühma maksimaalseks suuruseks 12 inimest. “Põhjamaades on selline komme, et rühmi ei aeta liiga suureks, sest õpetaja ei jõua kõikidega suhelda. Paarikümne inimese suuruses rühmas suudab õpetaja vaid korda hoida,? lisas Eller. Tema hinnangul hajub liiga suures rühmas tähelepanu.

Selge on, et 12 inimest ühe metsamasina kabiini ei mahuta. “Võiks olla ka igale õpilasele oma masin, soomlased varusid headel aegadel endale ka üsna suure masinapargi, kuid nüüd on sealgi väga ratsionaalseks muututud,? lisas Eller. Eesti oludes tähendab õppimine masinate võimalikult ratsionaalset kasutamist.

Evelin Saarva sõnul võiks kool teooria õpetamisega alustada juba homme, kuid paraku ei pääse kehvade ilmastikuolude tõttu veel metsa. Nii et teooriat ilma praktikata pole mõtet kiirustades õpetama hakata.

Populaarseim kindlasti masinatega seotu

Tõenäoliselt alustatakse kursustega mais. “Kõige populaarsemad on kindlasti harvesteri- ja forvarderioperaatorite kursused. Kui firma ostab uue masina, siis tavaliselt saab selle masina tulevane juht valmistajatehases kaks nädalat koolitust. See seisneb ainult kangide tundmaõppimises, metsas jääb nendest oskustest paraku väheks. Vaja on tunda puuliike ja teada, mida võib maha võtta ja mida mitte,? rääkis Saarva.

RMK seisukoht on, et riigimetsas saab töötada edaspidi ainult väljaõppinud, kõrgema erialase ettevalmistuse saanud töötaja (operaator, metsur).

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu kiitis 25. jaanuaril heaks struktuurimuudatused, mille järgi eraldatakse metsa kasvatus ja kasutus ning metsamaa haldus. Riigimetsa hakkavad haldama senise 62 asemel 17 metskonda, metsa hakkavad majandama ehk metsamajanduslikke töid tegema ning puiduvarumist ja transpordilogistikat korraldama regioonide juures töötavad vastavate alade peaspetsialistid ja spetsialistid.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Pakutavad kursused
*Forvarderioperaatori kursus algajatele
Kursuse kestus: 19 nädalat, osavõtjate arv: 12
*Forvarderioperaatorite täiendõppekursus
Kursuse kestus: 3 päeva, osavõtjate arv: 12
*Harvesterioperaatorite kursus
Kursuse kestus: 13 nädalat
Osavõtjate arv: 12
*Harvesterioperaatorite täiendõppekursus
Kursuse kestus: 4 päeva
Osavõtjate arv: 12
*Ettevõtluskursus: FIE äriplaan
Kursuse kestus: 10 päeva
Osavõtjate arv: 15
*Metsurite kursus
Kursuse kestus: 4 päeva
Osavõtjate arv: 10
Allikas: RMK

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus