Lustiveres peeti matemaatikanädalat

Eelmisel nädalal viidi Lustivere Põhikoolis läbi matemaatikanädal. Kooli huvijuhi Piia Uuspõllu sõnul korraldati igas klassis peastarvutamise võistlus.

Vanematel, 7.-9. klassi õpilastel on võimalus kandideerida koolis välja antavale Lustnupu tiitlile. Sellele tiitli võitmiseks peavad õpilased osalema ka veebruaris toimuval inglise keele  ja märtsis läbiviidaval eesti keele olümpiaadil. Tiitel antakse välja õpilasele, kes saavutab kolme olümpiaadi kokkuvõttes parima tulemuse. Huvijuht lausus, et Lustnupu tiitel antakse võitjale üle enne kevadist koolivaheaega. Matemaatikaolümpiaadil saavutas 5. klassist esikoha Silver Lilleoja, 6. klassist tuli esimeseks Kenno Annuk. 7.-9. klassi arvestuses jäid matemaatikaolümpiaadil esimest-teist kohta jagama Jane Jürgenson ja Ander Jaaguman. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus