Lustivere kooli luuakse hariduslike erivajadustega õpilaste klass

Põltsamaa vallavolikogu toetas ettepanekut moodustada Lustivere Põhikooli juurde käitumuslike erivajadustega õpilaste klass.    

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli juttu sellest, et Lustivere põhikool taotleb kooli pidajalt ehk Põltsamaa vallalt nõusolekut käitumisprobleemidega õpilaste klassi avamiseks.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul  on taotluses öeldud, et Lustivere kooli on asunud õppima hulk lapsi, kellel on probleeme koolikohustuse ning kooli kodukorrareeglite täitmisega.

Käitumuslike erivajadustega õpilaste klassis võib olla viis kuni 12 õpilast.

Lustivere põhikoolis on kavas moodustada selliste erivajadustega õpilaste klass 7.-8. klassi õpilastest. Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, tegi Toivo Tõnson Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku lubada moodustada Lustivere põhikooli juurde käitumuslike erivajadustega õpilaste klass. Vastava nõusoleku on andnud ka kooli hoolekogu ning õppenõukogu. Läbi on räägitud ka erivajadustega õpilaste vanematega ja saadud neilt nõusolek.   Vallavanema sõnul rahastab riik erivajadustega õpilaste klassiga seotud kulutusi lisasummaga.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus