Lustivere hooldekodu saab varuväljapääsu

Päästeteenistus on teinud Põltsamaa vallas tegutsevale Lustivere hooldekodule ettekirjutuse, et hoone teiselt korruselt välja pääsemiseks tuleb rajada nõuetekohased evakuatsioonipääsud ja teisest korrusest moodustada omaette tuletõkkesektsioon. Edepol OÜ on Lustivere hooldekodu varuväljapääsu rajamiseks koostanud põhiprojekti. Põltsamaa valla valitsemise kord näeb ette, et kui hankeleping mingi töö teostamiseks sõlmitakse pikemaks ajavahemikuks kui üks eelarveaasta või kui hankelepingu alusel võetakse Põltsamaa vallale selliseid rahalisi kohustusi, mis ei ole ette nähtud rahastamiseks jooksva aasta eelarvest, tuleb lepingu sõlmimiseks küsida luba Põltsamaa vallavolikogult.

Põltsamaa valla ehitusnõunik Margi Ein palus Põltsamaa vallavolikogult luba nõuetekohase evakuatsioonipääsla ja tuletõkkesektsiooni rajamiseks. Ehitusnõuniku sõnul tuleb Lustivere hooldekodule rajada metalltrepp, mis on plaanis ehitada hoone talveaia poolsesse otsa. Kaaluti ka lifti ehitamist,  kuid see läheks liiga palju maksma. Päästeteenistuse nõuete kohaselt võib lift varuvariandina olla, kuid metalltrepp tuleb kindlasti ehitada. Margi Eina kinnitusel on metalltrepi ehitamiseks luba ka muinsuskaitseametilt. Vallavanem Toivo Tõnson ütles, et koht lifti rajamiseks hoolekodu hoonesse on samuti olemas ja ka sellega on muinsuskaitsjad nõustunud. Metalltreppi on vaja seetõttu, et tulekahju korral pole hoones elektrit ja järelikult ei saa lifti kasutada. Vallavolikogu liikmed nõustusid ehitusnõuniku poolt välja pakutud hankelepingu sõlmimisega. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus