Lugupidav koostöö omavalitsuse ja ettevõtja vahel lisab paigale elujõudu

Eestimaa keskel asuv Jõgevamaa on mitmekesine oma loodusliku keskkonna ja elulaadi poolest. Siin elavate inimeste värvikust on oma teostes koondportreena imehästi iseloomustanud meie kandi menukirjanik Oskar Luts. Matkates Põltsamaalt Peipsi äärde või vastupidi, kohtame väga huvitavaid, oma kodupaika kiindunud inimesi, kes südamest püüavad anda oma panuse maakonna arengusse. Neid ettevõtlikke inimesi leidub igas külas, vallas ja linnas. Maakonnavisiitide eesmärgiks ongi tutvuda lähemalt erinevate piirkondade edendajate tegemistega.

Maavalitsuse järjekordne väike delegatsioon, kuhu lisaks maavanemale kuulus veel arengu ja planeeringu osakonna juhataja Mart Tooming, külastas seekord Eestimaa üht tuntumat äriühingut Põltsamaa Felix.

Hoolib piirkonna käekäigust

Eelnevad kogemused ja jutuajamised linnapea Jaan Aiaotsaga on andnud teadmise, et  ettevõte, kelle esmane tegevus on eelkõige omanikule kasumit teenida, hoolib samas väga oma paikkonna heast käekäigust. Toetatakse võimaluste piirides kohalikke üritusi ja ettevõtmisi. Aastakümneid raadios ja teles kuuldud ja nähtud reklaamklipid on tutvustanud tarbijale firma tooteid ja samas teinud tuttavaks ja omaseks ka linna.

Reklaamlause “Põltsamaa — ehtne ja hea!” on meile kõigile ammustest aegadest tuttav. Selline avatud koostöö tuleb kasuks kõigile osapooltele. Ükski väiksem omavalitsus ei suuda tutvustada oma valda või linna nii efektiivselt, kui suudab seda oma tootmispaika lugupidamise ja armastusega suhtuv ettevõtte juhtkond. Muljetavaldav on ettevõtte ärifilosoofia —  tunda Eesti juhtiva toiduvalmistajana ning Jõgevamaa suurima tööandjana vastutust piirkonna arengu eest. Rõõmu valmistab seegi, et rahvusvahelise mainega firma hoiab oma positsiooni ka spordimaailma sponsorite-tegijate seltskonnas, toetades enam kui kümme aastat meie suusakuningannat Kristina Šmigun- Vähit.

Pidevalt uuenev toodang

Kohaliku elu märkimisväärne edendaja ja toetaja saab siiski olla äriühing, kel on asjad korras eelkõige oma majapidamises. Et lood sedamoodi on, see selgus asutusega tutvumise käigus. Firma on suutnud edukas tegija olla nii majanduselu tõusu- kui mõõnaperioodidel. Konkurentsiküllasel turul on silmapaistvalt tugevad olnud kaubamärgid, mida iseloomustab uuenduslikkuse ja traditsioonide kooskõla. Ajalooline-konservatiivne ja kaasaegne-pidevalt uuenev tase on suurepäraselt ühildunud ka aktsiaseltsis Põltsamaa Felix.

Möödunud aastal kasvas kogu maakonnas oluliselt tööpuudus ning sellest tagasilöögist ei jäänud puutumata ka Põltsamaa, kus töötute arv suurenes aasta jooksul seitsmekümne kolmelt saja neljakümne kuuele. Põltsamaa Felix pole õnneks selles kurvas statistikas tegija rollis olnud. Ettevõte annab täna tööd 160 inimesele, kellest enamik Põltsamaa või selle ümbruse elanikud.

Toiduainetetööstus on karmide normidega reglementeeritud tootmisharu ja samas väga konkurentsitihe. Määrava tähtsusega on aga tarbijate maitse-eelistused, traditsioonid ja kombed. Mõjuva reklaamiga on sihtturg teataval määral uue toote osas kindlasti mõjutatav, kuid mitte alati ja igal pool. Olin ise palju aastaid tagasi tootmisdirektor Painküla Tärklisetehases, kus alustasime kaasaegse tehnoloogia abil kartulikrõpsude “Matsi krõps“ tootmist. Tootmine edenes hästi, kuid turustamisega nägime kurja vaeva. Kulus aastaid, enne kui tarbija uue toote omaks võttis.

Tunne oma tarbijat

iii
Rahvusvahelise äri puhul on väga oluline tunda sihtmaa turu harjumusi ja nõudlust. Ettevõtte tooted jõuavad paljudesse riikidesse, millest kaugemad on Portugal ja India. Aktsiaseltsis Põltsamaa Felix aga teatakse tarbija maitset ja soove, mida tõsiselt austada ja arvestada tahetakse. Firma üheks kaalukamaks visiitkaardiks võibki just pidada ausust tarbija suhtes. Kontrollides põhjalikult kvaliteeti, võtab Põltsamaa Felix vastutuse toodete omaduste eest. Laias maailmas on levima hakanud geneetiliselt muundatud tooraine, seepärast tundsime huvi, kuidas ettevõttes sellega lood on. Vastus oli veendunult eitav. Kontserni tootearendus välistab sellise tooraine kokkuostmise.

Ettevõte annab tööd ka paljudele tootjatele Eestimaal, kelle käest ostetakse suures koguses puu- ja köögivilja. Eestimaise ettevõtte järjepidevat edukäiku soosib emakontserni Orkla toetav ja hooliv suhtumine tütarfirmasse.
Tänavune aasta on aga Põltsamaa Felixile eriliselt ajalooline. Nimelt ulatuvad Põltsamaa toiduainetetööstuse traditsioonid aastasse 1920, mil  Eesti Tarbijateühistute Keskühistu ostis Põllutööministeeriumilt mitmed Vana-Põltsamaa mõisakompleksi hooned: viinavabriku, katlakambri, õlleköögi ja härjatalli. Nii tähistab AS Põltsamaa Felix ETK järjepidevuse kandjana käesoleval aastal üheksakümnendat juubelit.

Maakonnajuhina on mulle oluline Jõgevamaa tasakaalustatud areng ja inimeste elukvaliteet. Seetõttu lähevad mulle korda siin elavate inimeste ja siin tegutsevate ettevõtete hea käekäik. Tunnen rõõmu kõigist kordaminekutest, mis aitavad kodukandis elu paremaks muuta. Olgu selleks kasvõi metsaveeres elava memme rõõm selle üle, et vald tema kodutee lumest puhtaks lükkas ja võimaldas tal pääseda autokaupluse juurde  toitu ostma. Võib-olla just seda, mida meie oma maakonna ettevõtjad on valmistanud.

Seni, kuni säilib maakonna omapära ja siin elavad aktiivsed ja teotahtelised inimesed, tegutsevad ettevõtjad, kes mõtlevad avaramalt kui vaid oma ettevõtte heast käekäigust, ja omavalitsusjuhid, kes teevad koostööd ettevõtjatega, edendavad haridust ja hoiavad kultuuri, jätkub ka täisväärtuslik elu maakonnas.

iii

VIKTOR SVJATÕŠEV, maavanem

blog comments powered by Disqus