Lugu sellest, kuidas volikogu istung oli juba eos hukule määratud

Olgu siinkohal öeldud, et pealkiri on ilukirjanduslik liialdus, millest pool on tõde ja teise poolega võib petta saada. Aga kumma poolega, seda otsustagu iga lugeja ise.


Aasta viimasel istungil viibis 27 liikmest kohal 22. Tegelikult kahanes liikmete arv peaaegu et iga arutatud päevakorrapunktiga. Viimaseks punktiks viibis saalis 18 saadikut. See oli ka põhjus, miks volikogu pidi olulisimas: tervisekeskuse rajamise küsimuses, alla vanduma opositsiooni survele. Ka esimene oluline teema Torma Soojuse ja Kuremaa Enveko ühinemine osaühinguks Jõgeva veevärk sattus surve alla ning enamuse toetus jäi saamata. Tegelikult sattus teema surve alla juba siis, kui saadikuid huvitas, mil määral tõuseb ühinemise tõttu tarbijal vee, kanalisatsiooni ja gaasi hind. Kuid seal jäi abivallavanema Mati Kepi suu suletuks, sest vastavaid andmeid lihtsalt ei olevat. „Kui finantsanalüüs saab 1. jaanuari seisuga tehtud, siis saame sellele küsimusele vastata.“ Ehk vallavolikogule toodi hääletuseks ettepanek, kus abivallavanemal puudus selge teave, kuidas see tarbijaid mõjutab. Ehk pooltel hääletajatel polnud sel hetkel õrna aimugi, mille poolt nad täpselt hääletavad.

Kuid möödalaskmisi oli veelgi. Nii taheti huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamiseks anda volitused üle vallavalitsusele, sest töödega ollakse hiljaks jäädud ning kava on vaja saata juba 15. jaanuariks. Ilmselt ei saanud kuupäevad tulla üllatusena, seda enam tekitas kohalolijates hämmingut, miks volikogu ette nii hilja tullakse. Ei saa vabanduseks lugeda tõsiasja, et uuenenud programmid või lahendused ei tööta nii nagu peab.

Mainimata ei saa jätta pidevaid möödalaskmisi seletuskirjades ja dokumentides, millest leiab nii ebatäpsusi, fakti- kui ka trükivigu ja seda igal istungil ja peaaegu igas päevakorrapunktis. On naljakas, et volikogu ette pöördudes tehakse tootsilikku tööd, kus tervet ei jõua, aga poolega saab enam-vähem kuidagi hakkama. Kuid ebatäpsused ja trükivead paistavad silma ning jätavad ebaprofessionaalse ja ebapädeva mulje.

Aga mööda ei saa vaadata ühest valupunktist ‒ tervisekeskusest. Ka seda saatis abivallavanem Viktor Svjatõševi vabandused, et taotlust tuli ümber teha, sest komisjon leidis ebatäpsusi või vigu. Kuid sellest hoolimata sai pikapeale töö siiski tehtud ning vajaliku rahagi kokku. Ning tervisekeskust on vaja, seda ei salga keegi.

Kuid pauk tuli sealt, kust seda oodatagi ei osatud. See, et Peep Põdder ei lahkunud arutelu ajaks volikogu saalist oli üks põhjustest, miks otsustasid viis saadikut hääletusel mitte osaleda. Ikka selleks, et ei juhtuks see, mis Ain Viigiga, kui viimane osales endaga seotud ettevõtte istungil otsuse tegemises. Viimane läks talle maksma ligi 6000 eurot. Kas tegemist oli opositsioonipoolse püüdega teha õige tegu või vajutada pidurit tervisekeskusele, jääbki ilmselt saladuseks. Ent otsus on tehtud ja see, mis edasi saab, ei tea keegi.

Selle aasta viimane volikogu istung tõstatas mitmeid küsimusi. Tundub, et koalitsiooni koostöö valitsusega on habras või olematu, sest miks muidu jäid volikogus olulised teemad nõnda piinlikul moel vastu võtmata? Kas tõesti annab koalitsioon enda liikmetele nii vabad käed, et võib lubada olulistelt hääletustelt puudumist, seades tõsiselt ohtu vajalike häälte olemasolu? Kas rahvasaadikutele läheb maakonna edasiminek tõesti nii vähe korda, et selle eest maksti tervisekeskusele piduri tõmbamisega?

Ehk toob uus aasta koalitsioonitöö tugevnemise ja koostöö valitsusega, sest Jõgeva vald ei saa lubada prohmakaid nagu viimasel istungil.

KERTTU-KADI VANAMB, ajakirjanik

blog comments powered by Disqus